9 czerwca

Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył – Jana 16:33

Za Swoją wierność Pan nie otrzymał nagrody ziemskiego powodzenia; wprost przeciwnie, spotkały Go niedostatek i prześladowanie, i to aż do śmierci. Był On „mężem boleści, świadomym niemocy”. Urągania tych, którzy urągali Bogu, spadły na Niego. Chociaż był bogatym, dla nas stał się ubogim, tak ubogim, że powiedział: „Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić”. Sługa nie przewyższa swego Mistrza: jeśli Jego prześladowali, nas też będą prześladować; a urągania, którymi Jemu urągali, spadną i na nas. Jedyną nagrodą, której naśladowcy Chrystusa mogą się obecnie spodziewać, jest odczuwany w sercu przejaw Pańskiej miłości i uznania. (R4071-301)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5544-291.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.