12 lipca

Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie – Jana 8:36

Prawdziwi uczniowie, zważający na Słowo Wielkiego Nauczyciela i we wszelkich sprawach pozostający Jego uczniami, są uwalniani nie tylko od przesądów i ignorancji, lecz także od służenia grzechowi, otrzymując w zamian zdolność właściwego oceniania swoich naturalnych słabości i wad oraz zdolność oceniania Boskich myśli – prawdy. W wyniku tego ich wolność jest wolnością, która ich błogosławi, a nie szkodzi; która prowadzi do pokory zamiast pychy i chełpliwości; niesie cierpliwość zamiast gniewu; rodzi wielkoduszność i życzliwość zamiast złośliwości i samolubstwa; sprowadza radość i pokój zamiast niezadowolenia i rozgoryczenia ducha. Zaprawdę, tylko Syn może uczynić nas prawdziwie wolnymi. (R2438-55, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5506-227.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.