3 kwietnia

Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości – Rzym. 13:12

Uczynkami ciemności są wszelkie uczynki, które po dokładnym zbadaniu nie otrzymałyby pochwały w świetle nowej dyspensacji, gdyby była ona w pełni wprowadzona. Pamiętajmy, że należymy do nowej dyspensacji, a nie do starej. Dlatego powinniśmy żyć w zgodzie ze swym obywatelstwem i odpowiedzialnością wobec Księcia Światłości, a w opozycji do księcia ciemności, jego uczynków i sposobów postępowania. (R3181)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5768.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.