4 kwietnia

Chodźmy uczciwie jak za dnia – Rzym. 13:13

Każdy powinien dbać o to, by być uczciwym – nie tylko w kwestiach finansowych, lecz także w postępowaniu z bliźnimi, w traktowaniu braci, a przede wszystkim, uczciwym w swych wyznaniach odnoszących się do Boga i wiary. Tego właśnie dotyczy próba. Ci, którzy bardziej miłują przychylność ludzi niż przychylność Boga oraz nieuczciwie chcą wyznawać i podtrzymywać kłamstwo, zostaną oddani na pastwę swego kłamstwa, będą niweczyć swe wieczne dobro i okażą się niezdatnymi do Królestwa, bez względu na to, do czego mogą się ostatecznie nadawać. (R3181)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5097.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.