21 lipca

Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo wydał prawdzie – Jana 18:37

Wierność naszego Pana prawdzie sprowadziła na Niego opozycję tych, którzy byli zaślepieni przez przeciwnika. Dawanie przez Niego świadectwa prawdzie kosztowało Go życie, a oddanie życia w obronie prawdy stanowiło cenę odkupienia. Wszyscy naśladowcy Pana podobnie powinni dawać świadectwo prawdzie – prawdzie o Boskim charakterze i planie. Takie świadczenie o prawdzie ma kosztować wszystkich prawdziwych naśladowców Jezusa życie, w oddawaniu siebie jako żywych ofiar, świętych i możliwych do przyjęcia przez Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi. Niech każdy, kto ma nadzieję udziału w Królestwie z Księciem Żywota, daje świadectwo prawdzie – dobre wyznanie odnoszące się do Królestwa, jego podstawy i ostatecznej struktury w chwale. (R2470-121, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5720-201.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.