8 lipca

Dom Boży… który jest kościołem Boga żywego – 1 Tym. 3:15

Kościół Pana – jedyny, który właściwie może być nazwany ecclesia, czyli Kościołem – jest tak nieznaczny, tak pozbawiony ostentacji i stosunkowo tak biedny w bogactwa tego świata, że nie jest dostrzegany ani dostrzegalny ze światowego punktu widzenia. Nie jest on ani utworzony, ani kierowany przez człowieka; imiona jego członków nie są też zapisane na ziemi, lecz w niebie (Żyd. 12:23). Jego Głową i Biskupem jest Pan; jego prawem jest Jego Słowo; ma on jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest; zbudowany jest na świadectwach świętych Apostołów i proroków, a jego głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. (R2427-35, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3142-37.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.