7 lipca

Oto Baranek Boży – Jana 1:36

Wszyscy słudzy Pańscy powinni zwracać uwagę na Pana, a nie na samych siebie. Niech każdy z nas skieruje swoją energię na wskazywanie ludziom Baranka Bożego, a nie siebie. Skromność jest klejnotem, bez względu na to, gdzie się ją spotyka; jest jedną z łask Ducha, którą wszyscy z poświęconych Panu powinni się starać w wielkim stopniu rozwinąć i dobrze wypolerować. Pamiętajmy, że naśladowanie Jezusa, w najlepszym tego słowa znaczeniu, oznacza postępowanie Jego ścieżkami; usiłowanie, by w miarę możliwości postępować tak, jak On postępowałby dzisiaj; czerpanie lekcji z tego, co On czynił i mówił osobiście, oraz z instrukcji, które pozostawił nam przez Apostołów, odnoszących się do współuczestniczenia w Jego cierpieniach oraz drogi do chwały i nagrody w Jego Królestwie. (R2417-13, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w 4998-107.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.