26 lipca

Temu, kto zwycięży dam … kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje – Obj. 2:17

Wszyscy zwycięzcy muszą być wypróbowani pod względem gotowości poświęcenia każdej innej rzeczy dla Pana, gotowości ofiarowania, jeśli zajdzie potrzeba, miłości, przyjaźni i aprobaty każdej innej istoty, by zachować miłość i łaskę Pana. Wierzymy, że sprawdzian ten z każdym dniem jest coraz bliżej ludu poświęconego Panu. Dobrze byłoby, aby każdy z nas pamiętał, że jest on jednym z elementów naszej próby i zgodnie z tym kierował swoje uczucia na sprawy duchowe, jak również uśmiercał, umartwiał wszelkie te uczucia wobec ziemskich istot i rzeczy, które mogłyby współzawodniczyć z naszym Panem w naszych uczuciach, służbie itd. (R2479-137)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5113-315.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.