27 lipca

Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny [do oskarżenia], chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w związku z zakonem Boga jego – Dan. 6:5

Nie wszyscy są takimi wybitnymi postaciami jak Daniel, i nie wszystkim dane są wizje, objawienia i zrozumienie, jakie były dane jemu. Wszyscy będą jednak mieli takiego samego ducha oddania zasadom sprawiedliwości, które będzie stopniowo sprawdzane przez Boską opatrzność na wąskiej drodze, w miarę jak będą usiłowali postępować śladami Tego, który dał im przykład – ich Daniela, Wodza, Pana Jezusa. Niech więc wszyscy, którzy wzywają imienia Chrystusa, odstąpią od nieprawości; niech będą wierni, niech „odważą się być Danielem”. (R2492-165)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4874-347.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.