8 listopada

Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremnie – 2 Moj. 20:7

Chociaż przykazanie to nie zostało dane duchowemu Izraelowi, z łatwością możemy zauważyć, jak jego duch odnosi się do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za własne. Święte imię Głowy należy do wszystkich poświęconych. Ta myśl powinna pobudzać nas do wielkiej staranności. Jakże stosownym jest, byśmy mówili sobie samym: „Muszę uważać, by nie brać imienia Pana nadaremnie, by oceniać zaszczyt, godność i odpowiedzialność mojego stanowiska jako Jego przedstawiciela i ambasadora na świecie. Będę postępował rozważnie, starając się, o ile to możliwe, nie przynosić hańby temu imieniu, lecz przeciwnie, oddawać mu cześć w każdej myśli, słowie i czynie”. (R3329-71)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5404-55.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.