6 lutego

Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od południa przychodzi wywyższenie. Ale Bóg sędzia, jednego poniża, a drugiego wywyższa – Ps. 75:7,8

Nasze pragnienia i aspiracje, by być użytecznym, mogą nigdy nie zostać spełnione. Być może Pan widzi, że nie bylibyśmy w stanie znieść wywyższenia i zaszczytów, których pragniemy. On wie o wiele lepiej niż my, co jest dla naszego dobra; dlatego pragnie, byśmy odpoczywali zadowoleni z Jego opatrzności – nie bezczynni, ale pilni, nie nieuważni, ale czujni, nie obojętni, ale gorliwi, żarliwie pragnący pełnić wolę Bożą; cierpliwi w warunkach ograniczenia i zadowoleni w stanie zaniedbywania i zapomnienia o nas, pamiętając, że „służą także ci, którzy tylko stoją i czekają”, że w odpowiednio wybranej przez siebie godzinie Pan może nas poprowadzić do realizacji Swoich celów. (R1756-11)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5304-265.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.