8 lutego

O małowierny, dlaczego wątpiłeś? – Mat. 14:31

Co należy zrobić, by przezwyciężyć ten brak wiary i uzyskać jej wzrost? Odpowiadamy, że tak jak kiedyś Apostołowie, powinniśmy się modlić: „Panie, przymnóż nam wiary”. Wtedy, działając zgodnie z tą modlitwą, każdy powinien doskonalić wiarę we własnym sercu przez: (a) ciągłe odświeżanie w pamięci Boskich obietnic, dokładne zapoznawanie się z nimi w Słowie Ojca; oraz (b) coraz głębsze uświadamianie sobie, że po zawarciu przymierza z Panem obietnice te należą do niego. W dziękczynnej modlitwie przed Panem w sercu i ustami powinien uznawać je za swoje oraz przypisywać je sobie we własnych myślach i rozmowach prowadzonych z braćmi o rzeczach świętych. (R2642-169)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5424-88.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.