13 maja

Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej, niż ofiarować tłustość baranów – 1 Sam. 15:22

Nasz Niebiański Ojciec życzy sobie, byśmy zwracali baczną uwagę na Jego Słowo i nawet przez chwilę nie myśleli, że możemy je ulepszyć lub że czas i okoliczności mogą zmienić stosowność okazywania Mu przez nas posłuszeństwa. Słuchajmy Słowa Pana i trzymajmy się blisko niego, nie obawiając się rezultatów, lecz wierząc, iż Ten, który nas podtrzymuje, nigdy nie drzemie ani nie śpi; że jest zbyt mądry, by błądzić; że jest w stanie sprostać wszelkim zagrożeniom, jakie mogą nas spotkać w wyniku naszego posłuszeństwa. (R3224-218)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5430-100.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.