14 maja

Opowiadając prawdę w miłości, rośnijmy w Niego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa – Efez. 4:15

Co to znaczy rosnąć w łasce? To znaczy cieszyć się coraz większą przychylnością Pana poprzez osobistą zażyłość i społeczność ducha z Nim. Taki wzrost w łasce nie jest możliwy bez wzrostu w wiedzy, ponieważ celem takiej społeczności jest budowanie nas w doskonalszej wiedzy i zażyłości z Panem, w celu doprowadzenia nas do bliższej jedności z Boskim planem i dania nam przywileju „współpracowania z Nim” w realizacji tego planu. Jeśli więc miłujemy Pana i jesteśmy Mu posłuszni, jeśli pragniemy rosnąć w Jego łasce, Jego pisane Słowo jest przedmiotem naszego codziennego rozważania i badania. W taki sposób rośniemy w wiedzy. (R3215-199)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5977-323.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.