19 maja

My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych – Rzym. 15:1

Od zasad nie należy odstępować z żadnego powodu, lecz dla dobra drugich możemy często ignorować swobody i prawa osobiste, ku Boskiemu zadowoleniu. Apostoł Paweł był gotów bronić zasad za wszelką cenę (Gal. 2:5,11), lecz w ofiarowaniu swych ziemskich praw, przywilejów i wolności dla sprawy Chrystusa i Kościoła najwyraźniej zajmuje drugie miejsce po naszym Panu Jezusie, będąc szlachetnym przykładem dla całego Kościoła. (R2118-74)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5555-309.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.