2 maja

Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą – 2 Tym. 3:12

Opozycji należy się spodziewać i bez wątpienia będzie ona trwała, aż ukończymy nasz bieg w śmierci. Cierpliwe poddawanie się tej opozycji oznacza poświęcanie własnych naturalnych upodobań do przyjaźni i przyjemności doczesnego życia oraz ponoszenie trudów jako dobrzy żołnierze dla sprawy prawdy, bez względu na to, w jakiej postaci owe trudy mogą wystąpić w trakcie usiłowania pełnienia woli Pana i wspierania sprawy Jego Królestwa. Prawdziwe trwanie w służbie Pańskiej, po pierwsze, obejmuje uważne i ciągłe studiowanie Boskiego planu; po drugie – przyswajanie ducha tego planu; oraz po trzecie – entuzjastyczną gorliwość w jego realizowaniu oraz aktywność w jego służbie, w miarę posiadanych zdolności, bez względu na cenę lub ofiarę, jakiej może to wymagać. (R3199-164, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5116-323.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.