26 maja

Wiedza nadyma, ale miłość buduje – 1 Kor. 8:1

Wszyscy, którzy usiłują przedstawiać drugim Boski plan, narażeni są na szczególne pokusy. Z tego powodu zaszczyt służenia Panu i Jego ludowi wymaga odpowiednio większej miary łask Ducha Świętego oraz wiedzy. Ktokolwiek chciałby zatem być nauczycielem drugich, rzecznikiem Pana, powinien rozwijać wszystkie różnorodne łaski Ducha Świętego, łącznie z cichością, by razem z wiedzą mogły one (połączone w miłości) budować jego samego oraz tych, którym służy. (R2218-275)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5000-110.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.