29 maja

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam; niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka – Jana 14:27

Im bardziej zwalczamy świat, ciało i diabła, im bardziej usiłujemy pełnić wolę naszego Ojca, który jest w niebie, im bardziej dążymy do jedności i społeczności z naszym drogim Zbawicielem, im bardziej staramy się czynić to, co jest przyjemne w Jego oczach, tym więcej będziemy mieć radości i pokoju, których żaden człowiek nie może nam odebrać, a które w wyniku doświadczeń, trudności i prześladowań stają się tym słodsze i cenniejsze. „I wy teraz smutek macie; ale znów ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was” (Jana 16:22). (R2230-303)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4817-150.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.