14 marca

Lepszy jest nierychły do gniewu niż mocarz; a kto panuje sercu swemu, lepszy jest niż ten, co zdobył miasto – Przyp. 16:32

Chociaż gniew w postaci nienawiści, złośliwości, walki oraz zazdrości powinien być usuwany przez wszystkich, którzy starają się być kopiami drogiego Syna Bożego, gniew w znaczeniu sprawiedliwego oburzenia przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko grzechowi w jego różnych formach – jest właściwy. Powinno się go okazywać z wielkim umiarem i wspierać miłością. Istnieją jednak okoliczności, w których nieodczucie oraz nieokazanie sprawiedliwego gniewu byłoby złem. (R2068)