3 Marca

Cokolwiek sprawiedliwego… o tym rozmyślajcie – Filip. 4:8

Nie możemy pozwalać umysłowi rozmyślać o rzeczach niesprawiedliwych. Musimy nauczyć się stosować ten test sprawiedliwości wobec każdej myśli, słowa oraz czynu, ucząc się jednocześnie postrzegać postępowanie drugich, na ile pozwoli rozsądek, z innego punktu widzenia – miłosierdzia, przebaczenia, współczucia i pomocy. Jak najdokładniej poddawajmy natomiast krytycznej ocenie każdą żywioną przez nas myśl oraz każdy opracowany przez nas plan, by zasady sprawiedliwości pod żadnym pozorem nie zostały przez nas naruszone przy aprobacie naszego serca. (R3129)