2 marca

Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego [godnego czci] … o tym rozmyślajcie – Filip. 4:8

Każdy, kto sympatyzuje z fałszem lub przesadą, kala się w mniejszym lub większym stopniu. Każdy, kto oczyszcza swoje myśli i unika przesady itp., odpowiednio oczyszcza swój umysł i cały swój charakter. Nie wystarcza też, że jesteśmy upewnieni co do prawdziwości pewnych spraw. Mamy je nadal poddawać próbie i rozpoznawać, do jakiego stopnia są prawe i szlachetne. Chociaż bowiem Pan przykrył niegodziwe cechy naszego charakteru i do końca zamierza przykrywać je własną zasługą, jednak nie możemy żywić sympatii do naszego upadłego stanu. Przeciwnie, w naszym sercu, myślach oraz we wszystkich relacjach z Bogiem i bliźnimi musimy dążyć do prawdziwej szlachetności i czci najwyższego rzędu. (R3129)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4838.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.