16 września

Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu pokojem – Ps. 29:11

Jeżeli przechodzisz próby i pokusy, które jesteś w stanie pokonać, a które w twym charakterze wyrabiają cierpliwość, doświadczenie, braterską uprzejmość, współczucie i miłość, ciesz się i zanoś dziękczynną modlitwę, oceniając Boskie miłosierdzie i pomoc. Jeśli twoje próby wydają się być cięższe, niż możesz znieść, i mogłyby cię zniszczyć, skieruj sprawę do wielkiego Nosiciela brzemion, poproś Go o pomoc w niesieniu tego, co może przynieść ci dobro, oraz o uwolnienie od tego wszystkiego, co nie może przynieść ci dobra, lecz mogłoby ci zaszkodzić. (R2004)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4817.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.