R0025-6 Napomnienie

Zmień język 

::R0025 : strona 6::

NAPOMNIENIE

„Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony” – Gal. 6:1

„Przeto trzeźwymi bądźcie i czułymi ku modlitwom, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim; albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów” – 1 Piotra 4:8.

„Dążcie do pokoju i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana, bacząc, żeby nikt nie odpadł od łaski Bożej, żeby jakiś korzeń gorzkości nie podrósł, a nie zaszkodził i przez niego, aby się ich wiele nie pokalało” – Żyd. 12:14,15.

„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma ktoś przeciwko komuś powód do skargi: jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie miłość, która jest spójnią doskonałości. A pokój Boży niech rządzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu” – Kol. 3:12-17.

„Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać” – Kol. 4:6.

„A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie” – Kol. 3:17-24.

„Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia! tylko pod pozorem tej wolności ciału nie pobłażajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Bo wszystek zakon w jednym słowie się zamyka, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili” – Gal. 5:13-16.

„Bo cóż jest za chwała, jeślibyście grzesząc, cierpliwie znosili, by was i pięściami bito? Ale jeśli cierpliwie znosicie, czyniąc dobro i cierpiąc, to jest łaska u Boga. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego, On gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem; gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył Siebie temu, który sprawiedliwie sądzi” – 1 Piotra 2:20,21,24.

„Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu, jako wiernemu Stworzycielowi, powierzają dusze swoje, dobrze czyniąc” – 1 Piotra 4:19.

Z miłością służmy zatem jedni drugim.

H. B. M. LANDIS.

====================

— Sierpień 1879 r. —