R0062-8 Wygłaszanie kazań

Zmień język 

::R0062 : strona 8::

WYGŁASZANIE KAZAń

Niemal wszyscy bracia, których nazwiska pojawiają się na naszej liście jako stali współpracownicy, redaktor i trzej inni, którzy nie piszą dla ZION’S WATCH TOWER (Strażnica Syjonu – przyp. tłum.), ale którzy sympatyzują i są zgodni z jej naukami, głoszą dobrą nowinę wszędzie, gdzie Pan Żniwa otwiera drogę. Prośby o ich usługi mogą być zasyłane do naszego biura.

====================

— Grudzień 1879 r. —