R0073-6 Prosty sposób stwierdzenia tego

Zmień język 

::R0073 : strona 2::

PROSTY SPOSÓB STWIERDZENIA TEGO

Oto opinia człowieka Bożego, który nigdy nie był uważany za fanatyka lub innowiercę: „Każdy człowiek, który nie pragnie chrześcijańskiej doskonałości i który stałym swym celem nie czyni jej osiągnięcia, za oczywistą pewność może uznać to, że nie posiada prawdziwej religii.”

To są słowa Alberta Barnesa. Nie znamy żadnego bardziej stanowczego, radykalnego stwierdzenia dotyczącego chrześcijańskiej doskonałości. Gdyby pochodziło ono od jakiegoś nowoczesnego głosiciela świętości lub kogoś „wielce uświęconego”, byłoby ono uznane za szczególnie skrajne i niewybaczalnie nieżyczliwe.

====================

— Luty 1880 r. —