R0110-7 Do naszych czytelników

Zmień język 

::R0110 : strona 7::

DO NASZYCH CZYTELNIKÓW

Obecny numer STRAŻNICY jest ostatnim w pierwszym roczniku i kończy pierwszy rok jego istnienia. Z licznych listów zawierających łaskawe i zachęcające słowa, mówiące o świetle rzuconym na różne wersety Pisma Świętego i nauki z niego wypływające, mamy podstawę do myślenia, że nasza praca dla Pana nie poszła na darmo. Choć nie czynimy tego dla ludzkiej chwały i wdzięczności, lecz aby usłyszeć od Mistrza „dobrze, sługo dobry i wierny”, tym niemniej te łaskawe słowa od naszych współpielgrzymów nie są do pogardzenia. Tak jak kubek zimnej wody odświeżają nasz zapał i dodają ochoty.

Czujemy się powołani do obrony Prawdy. W tym okresie żniwa, potrząsania i przesiewania, w którym żyjemy, istnieje niebezpieczeństwo wyrzucenia razem ze śmieciami wartościowych podstaw Prawdy. Wiele z tych podstawowych prawd jest atakowanych przez wielkiego przeciwnika prawdy, i im więcej dzieci Bożych uda się mu przeciągnąć na swoja stronę, tym większy sukces odniesie. Dlatego tez koniecznym było, abyśmy was nakłonili do włożenia zupełnej zbroi Bożej, abyście mogli stawić opór w dniu panowania złego i dokonawszy wszystkiego, ostać się (Efez. 6:13). Nasza lampa oświetlająca służbę w Świątyni i typy zakonu miała taki efekt, że potwierdziła te stare prawdy i wzmocniła nasze serca w wierze. Tak jak widzieliśmy śmierć Jezusa przedstawioną przez Baranka Paschalnego i cielca ofiarnego za grzech, tak też przekonaliśmy się, że my (Kościół) wypełniamy i musimy kontynuować wypełnianie typu kozła ofiarnego za grzech, „stając się podobnymi do niego w jego śmierci” i „dopełniając miary cierpień Chrystusowych za ciało jego, którym jest kościół”.

Wielu przekazuje nam przez słowo pisane i ustne, że modlą się za nami, a my z kolei teraz prosimy, aby STRAŻNICA SYJONU było przedmiotem waszych szczególnych modlitw i, mówiąc słowami Pawła, abyście modlili się za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej (Kol. 4:3).

Dla tych, którzy pragnęliby otrzymywać to pisemko, lecz nie mogą sobie nań pozwolić, warunki na przyszły rok są takie same, jak w ubiegłym roku: „Proście a będzie wam dane”. Kartka pocztowa wystarczy. Jeżeli podacie nam imiona tych wszystkich, którzy są zainteresowani i skorzystaliby z pisma, wyślemy im bezpłatne numery. W ten sposób przyczynicie się do czynienia tego, co dobre i pomocy wzajemnej [Żyd. 13:16 – przyp.tłum.].

====================

— Czerwiec 1880 r. —