R0173-8 Nowe traktaty

Zmień język 

::R0173 : strona 8::

NOWE TRAKTATY

Jesteśmy poniekąd rozczarowani w związku z traktatami, ale mamy nadzieję, że będziemy w stanie wysłać wam próbki kilku w przeciągu miesiąca. One będą bezpłatne dla wszystkich, którzy zgodzą się mądrze ich używać. Doradzamy, abyście uczynili listę wszystkich Chrześcijan, co do których widzicie jakąkolwiek nadzieję zainteresowania ich, i wysyłali im broszury w porządku w jakim są ponumerowane, tak, aby oni poznawali tematy w sposób połączony. Uczyńcie swoje listy bezzwłocznie.

====================

— Grudzień 1880 r. —