R0705-7 Towarzystwo Traktatowe Strażnica Syjonu

Zmień język 

::R0705 : strona 7::

TOWARZYSTWO TRAKTATOWE STRAŻNICA SYJONU

Jeśli według naszego oczekiwania Statut będzie nam przyznany za kilka dni, natychmiast zostaną wydane zaświadczenia uprawniające do głosowania wszystkich tych, których darowizny na fundusz Towarzystwa osiągną sumę dziesięciu lub więcej dolarów. Zgodnie z naszym statutem, każda dziesięciodolarowa darowizna przedstawia jeden udział w głosowaniu.

Okazuje się, że niektórzy źle zrozumieli zabiegi o uzyskanie Statutu. Owładnięci bojaźnią oni uznali, że było to staranie się o uzyskanie ochrony i poparcia ze strony rządu tego świata, lub dowód braku wiary, że Pan Bóg potrafi poprowadzić do przodu swe własne dzieło, bez względu czy ktoś by żył, czy też by umarł.

Takie poglądy są błędne. Podczas gdy całkowicie ufamy, że Pan Bóg opiekuje się swymi własnymi sprawami, naszym obowiązkiem jest, aby nasze działania i Jego układać w taki sposób, żeby w przypadku śmierci jednej osoby nie zaszła potrzeba nadzwyczajnej interwencji zapobiegającej sporom, sądowym procesom i aby Towarzystwo nie zostało obarczone zbyt wielką pracą wyrządzającą dużo kłopotu naszym następcom przy jego zarządzaniu. Jak chodzi o przedstawianie naszych żądań państwu, my prosimy tylko o te prawa, które są przyznawane tak cudzoziemcom jak i obywatelom. Statut, o który występujemy, jest tym należącym się nam prawem i nie nakłada na nas żadnego zobowiązania.

====================

— Grudzień 1884 r. —