R1031-8 Rozmaitości – W jakich czasach żyjemy?

Zmień język 

::R1031 : strona 8::

C.H. Spurgeon w kazaniu na temat Obj. 5:10 powiedział: „Czy wiecie, że jestem człowiekiem piątej monarchii? W czasach Cromwella niektórzy mówili, że dotychczas były cztery monarchie, a piąta przyjdzie i obali wszystkie pozostałe. Ja nigdy nie chciałbym czynić tego co oni robili, ale wierzę razem z nimi, że przyjdzie piąta monarchia. Były cztery i nigdy nie będzie innej aż przyjdzie Chrystus… Obawiam się, że nie możemy mieć nadziei na dużo lepsze czasy, aż przyjdzie Pan Jezus Chrystus po raz drugi. Często sam się pocieszam myślą o Jego przyjściu… Wypatruję tego dnia: zwracam moje oczy na jasny horyzont tego drugiego przyjścia.”

Czasopismo Protestancki wierzący powiada: „Jaki pogląd mamy przyjąć i obowiązek, do którego zostaliśmy wezwani? … Przyjmując pogląd na temat ziemi, który sugeruje Pańskie słowo, aż do wspaniałego przyjścia Zbawiciela, możemy spodziewać się tylko sukcesywnego obalania ludzi i ziemskich rzeczy… Historia ludzi, w końcowym okresie czasów pogan, jest historią działań wojennych i rewolucji, aż Zbawiciel pojawi się w mocy i majestacie Swego przyjścia. Tak mamy patrzeć na nadchodzący stan świata i ludzi, aż On okaże się aby wziąć królestwo.”

„Żyjemy w tym wieku, na który były zwrócone oczy wszystkich, jako na dni zamykające walkę kościoła, już tak dawno jak od czasów Lutra”.

— Samuel Garratt.

====================

— Kwiecień 1888 r. —