R2855-250 Wiek Abrahama, gdy wszedł do ziemi Kananejskiej

Zmień język

::R2855 : strona 250::

Wiek Abrahama w chwili wejścia do Kanaanu

Otrzymujemy wiele listów zwracających   nam uwagę na błąd w chronologii podanej w drugim tomie Millennial Dawn (Świt Tysiąclecia). Dotyczy on daty urodzenia Abrahama oraz jego przybycia do Kanaanu. Dla dobra i pożytku tych osób oraz innych, którzy mogą mieć ten sam dylemat, rozwiniemy tutaj to, co zostało na ten temat napisane w II Tomie na stronach 44-47.

1 Moj. 11:32 stwierdza, że Tare umarł mając dwieście pięć lat. (Dz. Ap. 7:4) wskazują, że wówczas Abraham przeniósł się do Kanaanu. A (1 Moj. 12:4) oświadcza, że Abraham miał 75 lat, gdy opuścił Haran. Zatem Tare musiał mieć sto trzydzieści lat, gdy urodził się Abraham.

Jednak czy to nie jest w zgodzie z (1 Moj. 11:26), gdzie czytamy: „I żył Tare siedemdziesiąt lat, i spłodził Abrama, Nachora i Harana”? Odpowiadamy, że nie. Powodem zamieszania jest tutaj fakt, że Haran, najstarszy, wymieniony jest jako ostatni a Abram, najmłodszy, jako pierwszy – prawdopodobnie ze względu na jego większe znaczenie w historii. Również aby stało się to niewielkim kamieniem obrażenia przeszkadzającym w zrozumieniu faktów. Wyjątkiem są prowadzeni przez Pana, by mogli pojąć to we właściwym czasie.

To, że Haran był najstarszym synem Tarego, wynika dość jasno z opisanych faktów. Jego syn Lot był na tyle dojrzałym, że mógł być towarzyszem dla swego stryja Abrahama. Lot i Abraham prawdopodobnie byli niemal w tym samym wieku, ponieważ każdy z nich miał własne stada, trzody i pasterzy. Gdy Sodoma została zniszczona, Lot miał dwie córki gotowe do zamążpójścia a inne już mężatki. To wydarzyło się przed urodzeniem Izaaka, kiedy to Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat (1 Moj. 17:24; 18:1, 16; 19:8, 14).

Ponownie prosimy zauważyć, że Haran był najstarszym synem Tarego a Nachor – drugim. Nachor pojął za żonę, jedną z córek swego brata Harana, Melchę, zob. (1 Moj. 24:15). Rebeka wnuczka Nachora, została żoną syna Abrahama Izaaka (1 Moj. 24:67).

Nasze obliczenia, tak jak zostały przedstawione w Dawn, są zatem potwierdzone przez wszystkie znane fakty oraz dokładne stwierdzenia Pisma Świętego.

====================

— 1 sierpnia 1901 r. —