R4776-73 Studium biblijne: Morderczyni swych wnuków

Zmień język 

::R4776 : strona 73::

MORDERCZYNI SWYCH WNUKÓW

LEKCJA NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

— 16 KWIETNIA — 2 KRÓL. 11:1-20

„Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca szukają” – Ps. 119:2.

CÓRKA Jezabeli, Atalia, po śmierci swego męża została Królową Wdową Królestwa Judy, a jej syn Achazjasz został królem. W krajach orientalnych, jak na przykład w Chinach, matka króla nadal jest najwyższym autorytetem w królestwie. Taki zwyczaj był także wśród Żydów. Jako Królowa Wdowa Atalia wywierała potężny i szkodliwy wpływ przeciwko prawdziwemu Bogu i Jego czci, a za to na rzecz kultu Baala. To nie jest jedyny przypadek, w którym małżeństwa królów Izraela z córkami obcych królestw przyniosły wielkie szkody. Jej matka, Izabela, była innym znanym przykładem. Pamiętamy też, że to zagraniczne żony Salomona go usidliły.

W tym kontekście pamiętamy skierowany do wszystkich Żydów Boski zakaz wstępowania w związki małżeńskie z przedstawicielami innych narodowości. Wydaje się, że każde odstępstwo od Boskiego Prawa pociągało za sobą poważne kary. Jest to całkowicie zgodne z Boską umową, zawartą jedynie z narodem izraelskim, że mają być Jego ludem w szczególnym znaczeniu, że inne narody nie były Jego ludem, że posłuszeństwo Jego Prawu miało przynieść Izraelowi błogosławieństwa, natomiast nieposłuszeństwo sprowadzało na niego nieszczęścia. Prawo to nadal wiąże Żydów, ale nie obowiązuje innych.

Wszyscy powinni właściwe rozpoznać antytyp, czyli duchowe znaczenie tego elementu Prawa Żydowskiego. Dotyczy to chrześcijan, którzy z Boskiego punktu widzenia są „narodem świętym, ludem nabytym”. Chrześcijanie nie powinni ciągnąć nierównego jarzma z niewiernymi. Chrześcijanie mają opuścić świat

::4777 : strona 74::

i się odróżniać. Jednak nie dotyczy to nominalnych chrześcijan, lecz jedynie klasy spłodzonych z ducha, tych, którzy w pełni poświęcili się Panu. Zaleca się im, aby poślubiali „tylko w Panu” – tylko osoby poświęcone. Ci, którzy lekceważą ten Boski nakaz, narażają na niebezpieczeństwo własny rozwój duchowy, jak też szczęście swoje i osoby światowej, z którą się zwiążą wspólnym jarzmem.

MORDERSTWO DLA WŁADZY

Kiedy król Achazjasz został zabity przez Jehu, jego matka, królowa wdowa, natychmiast zdała sobie sprawę, że oznacza to utratę pozycji i wpływu – utratę władzy, zaszczytu i bogactwa, które tak kochało jej samolubne i pyszne serce. Zdawała sobie sprawę, że gdy jej wnuk wstąpi na tron, będzie musiała ustąpić miejsca swojej synowej. Jej samolubne, pyszne serce postanowiło, że w żadnym wypadku nie może ona do tego dopuścić. Raczej stanie się morderczynią. Natychmiast nakazała zgładzić swoich wnuków, ocalał tylko jeden, niemowlę, które jego ciotka ukryła w pomieszczeniu używanym do przechowywania mat do spania, a w naszej lekcji nazwanym sypialnią. Później aż do siódmego roku życia opiekowano się nim w jednym z pomieszczeń, przylegających do starej świątyni, która była nieużywana podczas panowania królowej Atalii, ponieważ ta wyznawała i podtrzymywała kult Baala.

Lekcją dla nas z tej historii jest ukazanie potęgi pychy. Możemy mieć nadzieję, że nawet przy zastosowaniu podobnych zachęt, niewielu udałoby się nakłonić, aby stali się mordercami. Przecież mało kto z nas poczuje kiedykolwiek pokusę, aby sięgnąć po tron, czy też go utrzymać, gdy już go ma. Historia przytacza także inne ilustracje potęgi pychy, która doprowadziła do morderstwa dla zdobycia tronu. Na przykład król Herod wymordował w Betlejem wszystkie niemowlęta, które miały dwa lata i mniej, aby zachować dla siebie i swoich spadkobierców tron Izraela. Historia mówi, że Laodike otruła swoich sześciu synów, jednego po drugim, aby móc zostać cesarzową Konstantynopola. Inna matka o imieniu Irena, które znaczy pokój, wykłuła oczy własnemu synowi, aby nie był zdolny do rządzenia imperium, nad którym chciała samodzielnie panować.

Nic dziwnego, że Biblia stwierdza, iż serce człowieka w jego upadłym stanie jest zdradliwe ponad wszystko i wyjątkowo przewrotne! Nic dziwnego, że Biblia poucza nas, że błogosławieństwo Nowego Przymierza, które Bóg ustanowi ze światem za pośrednictwem Izraela podczas panowania Mesjasza, będzie polegać na usunięciu skamieniałości z ludzkiego serca i przywróceniu ludziom serca mięsistego – właściwego ludzkiego współczucia, jakie miał doskonały człowiek, gdy został stworzony na obraz i podobieństwo Boga! Jakże cieszymy się, że Królestwo Mesjasza nie tylko powstrzyma grzech i grzeszników, ale poprzez procesy restytucyjne usunie skamieniałość serca i przywróci tym z ludzkości, którzy tego zechcą, dobre serce i harmonię z Boskim Prawem miłości do Boga i do bliźniego!

Skoro nie jesteśmy królami i królowymi i nie mamy takich pokus jak oni, zauważmy, że ta sama zasada zatwardziałości serca działa w świecie biznesu, w świecie społecznym i w rodzinie. W świecie biznesu prowadzi do niszczenia konkurencji. W świecie społecznym eliminuje rywali, skłania do oszustw, pomówień itp. W domu w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi, braćmi i siostrami, często oznacza niesprawiedliwość. Sposobem naprawienia tego zła jest umiłowanie sprawiedliwości, która doprowadzi każdego do umiłowania i przestrzegania Złotej Reguły oraz do jak najściślejszego podporządkowania się Boskiej woli – „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej, i ze wszystkiej myśli twojej; a bliźniego twego jako samego siebie”.

KORONACJA CHŁOPCA NA KRÓLA

Młody król miał na imię Joaz. Przez sześć lat pozostawał w ukryciu, a w siódmym roku życia został koronowany. Jojada, Najwyższy Kapłan, którego córka uratowała Joaza, nadzorował ceremonię koronacji. Kierując się wielką mądrością, zwołał wszystkich przywódców narodu w czasie święta, kiedy ich przybycie nie wydawało się podejrzane. Podobnie też dowódcy straży otrzymali odpowiednie rozkazy, aby zapewnić młodemu królowi wszelką ochronę, a pałac pozostawić bez ochrony. Ceremonia przebiegła pomyślnie. Królowa wdowa usłyszała okrzyk: „Niech żyje król!” i wyszła z pałacu do świątyni, aby sprawdzić, co się dzieje. Zorientowawszy się w sytuacji, krzyknęła: „Zdrada! Zdrada!”.

Tak więc czasami niesprawiedliwość tak się zakorzenia i umacnia w ludzkich umysłach, że próba wprowadzenia sprawiedliwości jest uważana za zdradę, bunt i zniewagę. Wszystkie poświęcone Pańskie dzieci powinny się nauczyć następującej lekcji: „Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi” – Przyp. 4:23.

Gdy korona została nałożona na głowę młodego króla, położono na niej Świadectwo, zwój pergaminu z Dziesięcioma Przykazaniami. W ten sposób wskazano, że Boskie prawo jest nadrzędne wobec korony. I tak powinien to oceniać każdy racjonalny umysł. Boskie Prawo jest na pierwszym miejscu, a prawa ludzkie są drugorzędne. Zazwyczaj prawa ludzkie spełniają normy tak wysokie, jak szlachetni są ludzie, którzy je tworzą.

Takie zalety, jak patriotyzm i męstwo musiały znacznie stracić na wartości w Judei, skoro przez sześć lat pozwalano królowej wdowie uzurpować w wyniku morderstwa prawo do tronu. Podobnie państwa i miasta, które pozwalają i uznają dominację oszustw i kombinacji na szkodę interesów publicznych, zazwyczaj otrzymują takie samo traktowanie, na jakie zasługują. To serce, intelekt, umysł powinny być kształcone do wyższych standardów – wtedy te wysokie standardy zostaną osiągnięte przez całe społeczeństwo.

====================

— 1 marca 1911 r.–

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.