R4881-360 Lojalność wielkim sprawdzianem

Zmień język 

::R4881 : strona 360::

Lojalność wielkim sprawdzianem

Pod koniec Tysiąclecia, kiedy ludzie zostaną udoskonaleni, świat ludzkości zostanie poddany ostatecznemu testowi, nie w kwestii doskonałości ludzkiej natury, lecz ich lojalności względem Boga. Taki test przeszła matka Ewa. Ona nie została zwiedziona pod względem niewiedzy, co do znaczenia lojalności wobec Boga albo co do znaczenia nieposłuszeństwa. Bóg ją przestrzegał. Ona wiedziała, co jest słuszne. Ale została zwiedziona co do konsekwencji tegoż. Podobnie jest z szatanem. On został zwiedziony co do wyników swoich poczynań, myśląc że będzie w stanie przeprowadzić swój plan pomimo Pana.

Wierzymy, że tak będzie pod koniec Wieku Tysiąclecia. Niektórzy z ludzkości zostaną zwiedzeni w kwestii rezultatów, jakie przyniosą ich działania. Wszyscy, którzy są całkowicie lojalni względem Boskiego Prawa dostrzegą błąd nikczemnych. Podczas Wieku Tysiąclecia Chrystus jako Pośrednik stanie pomiędzy ludzkością a pełnymi wymaganiami Sprawiedliwości; ludzkość będzie jakby pod ochroną. Kiedy wszystkie złe wpływy zostaną powstrzymane, ludzkość będzie miała bardzo korzystną możliwość dojścia do pełnego poznania Boskich wymagań. Jak nacieszą się błogosławieństwami Restytucji w pełni, nadejdzie właściwy czas na sprawdzenie czy ich trwanie w prawości jest zwyczajną polityką, czy osiągnęli odpowiedni stan serca – lojalności wobec Boga i sprawiedliwości, że pod żadnym wpływem nie odstąpią od Niego.

Przy końcu Wieku Tysiąclecia, kiedy zostaną przekazani Ojcu, przetestuje On ludzkość, by sprawdzić, czy nauczyli się pełnego posłuszeństwa. Na pewien czas złe wpływy zostaną uwolnione. Jeśli ludzie nie nauczą się lekcji posłuszeństwa, okażą się niegodni życia wiecznego i zademonstrują, że ich posłuszeństwo było jedynie polityką. Stanie się tak dlatego, że nie dojdą do harmonii serca z Bogiem i będą szczególnie podatni na wpływy w tej próbie ich lojalności.

WSZYSCY MUSZĄ BYĆ PRÓBOWANI CO DO LOJALNOŚCI WOBEC BOGA

Szatan był próbowany w kwestii swojej lojalności wobec Boga. Adam i Ewa byli próbowani pod tym względem również. W czasach Noego aniołowie byli podobnie próbowani – nie w kwestii tego czy woleli zło, czy dobro, ale w kwestii ich całkowitej lojalności. Sam Jezus był próbowany pod względem swojej lojalności wobec Ojca. Tak i ludzkość przy końcu Wieku Tysiąclecia będzie próbowana co do swojej harmonii serca z Bogiem.

Co do natury ich testu nie znamy szczegółów. Być może pokusą dla ludzkości w tym czasie będzie pragnienie objęcia władzy nad ziemią, zanim zostanie ona w pełni im przekazana. I to jest prawdą, ponieważ będą oni świadomi, że intencją Boga jest przekazanie ziemi ludzkości, więc gdy skończy się tysiąc lat będą spodziewać się oni, że nastąpi natychmiastowe przekazanie wszystkiego przez Starożytnych Godnych, którzy będą rządzić jako „książęta po całej ziemi” (Ps. 45:16). Gdy ten czas już w pełni nadejdzie, będą rozczarowani „I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich” (Obj. 20:9).

To pokazuje stan wielu z świata w tym czasie. Wielu z nich zbuntuje się. Powiedzą: „Ci Starożytni Godni zabierają nam władzę. Nie chcemy niczego pomiędzy nami a rządzeniem światem”. Taka postawa będzie objawiać brak lojalności wobec Boga. Wiedząc, że wszystkie rzeczy dzieją się z Boskiego rozporządzenia powinni powiedzieć: „Najwyraźniej te tysiąc lat minęły. Sądziliśmy, że władza zostania nam przekazana. Ale zostawimy sprawy całkowicie w rękach Bożych. Jeśli Pan uzna za najlepsze dać nam rząd, to dobrze. Ale jeśli Pan uzna za najlepsze powstrzymać ten moment, to też będziemy zadowoleni”. Tak powinna wyglądać postawa lojalności.

Zatem dzisiaj. Powinniśmy uznać, że jest jedyny Bóg i jedyny Pan Jezus Chrystus; i że będziemy im posłuszni. We właściwym czasie zobaczymy Boską Mądrość, Sprawiedliwość, Miłość i Moc w pełni zademonstrowaną; że one są w pełnej harmonii we wszystkich sprawach, na które Pan dozwolił. Ci, którzy mogą zobaczyć to wiarą demonstrują swoją lojalność serca wobec Boga.

====================

— 15 września 1911 —