R5377-11 Imiona zapisane w Barankowej księdze żywota

Zmień język 

::R5377 : strona 11::

Imiona zapisane w Barankowej księdze żywota

„Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami” – Obj. 3:5 (NB)

Zaproszenie w tym Wieku Ewangelii jest skierowane do specjalnej klasy, która wyznaje, że nie jest w zgodzie z obecnym stanem – nie jest pogodzona z grzechem.

Ci, którzy mogą stać się tą klasą, obdarzeni zostali poznaniem Bożych postanowień w Chrystusie i mogą nie zwlekając skorzystać z tego przywileju, jeśliby chcieli, dokonując poświęcenia się Panu.

Tak jak Jezus oddał swoje życie na służbę Ojcu i Prawdzie i był źle rozumiany przez tych, co Go otaczali, tak i ci, którzy idą śladami Jezusa, muszą w podobny sposób cierpieć rozczarowania w ziemskich sprawach, jeśli chcą być uczestnikami Jego chwały i nieśmiertelności. Tak jak Jezus zwyciężył i usiadł z Ojcem na Jego Tronie, tak i ci, którzy zwyciężą, usiądą z Jezusem na Jego Tronie.

Musimy rozróżnić między zwycięstwem Jezusa a tym, które odnoszą Jego naśladowcy. Jego zwycięstwo było doskonałe. Chociaż posiadał wskazówki od Ojca i pomoc aniołów, to jako ten, który poniósł grzech, nie miał nikogo; nie miał też nikogo, kto by Mu przypisał sprawiedliwość. Jego zwycięstwo było pełne i całkowite. Jego naśladowcy, jako niedoskonali w ciele, nie mogą postępować doskonale; a jednak z łaski Bożej zostało postanowione, że mogą być oni dzięki Jezusowi przyjęci, jeśli posiadają zwycięskiego ducha i pragnienie, by zwyciężyć – jeśli ujawniają sprawiedliwość serca. Muszą jednak okazać tego ducha zwycięstwa, inaczej nigdy nie połączą się z Panem w Jego Królestwie. Muszą być kopiami swego Mistrza w duchu, chociaż są niedoskonali w ciele.

W tym właśnie momencie, gdy wykonujemy krok poświęcenia i zostajemy przyjęci, wszystkie nasze zmazy i niedoskonałości przykrywane są szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Jednak potrzebujemy być okryci nie tylko dlatego, że mamy zmazy; nawet wszyscy ci, którzy ukazani są w symbolicznych obrazach Pisma Świętego, posiadają okrycia. Obrazy przedstawiające Ojca Niebieskiego także ukazują Go jako okrytego, podobnie jak obrazy ukazujące naszego Pana przedstawiają Go jako ubranego. W symbolice Objawienia nasz Pan i święci ukazani są jako odziani w białe szaty. Anioł, który ukazał się naszemu Panu podczas zmartwychwstania, był również w bieli. Nasz Pan powiedział: „Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego”.

Uwielbiony Kościół pokazany jest jako ten, który nie zdejmuje szat sprawiedliwości, lecz nadal chodzi w białym okryciu. Nie będzie to już jednak szata przypisanej sprawiedliwości; będziemy posiadać własną sprawiedliwość. Wówczas ci odziani w białe szaty będą rozpoznawani jako ci, którzy są czyści – nie tak jak teraz, w szatach przypisanej im sprawiedliwości, ale w szatach sprawiedliwości rzeczywistej. „Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy.”

DWIE KSIĘGI ŻYWOTA

Biblia wspomina dwie księgi żywota – jedną odnoszącą się do obecnego czasu i drugą do Wieku Tysiąclecia. Jak czytamy: „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi żywota” oraz „I księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta” (Obj. 3:5; Obj. 20:12; NB). Specjalna Księga Żywota, jaka otwarta jest w obecnym czasie, to ta, do której wpisywane są imiona wszystkich zwycięzców Wieku Ewangelii. Gdy podejmujemy krok poświęcenia i zostajemy spłodzeni z Ducha Świętego, bywamy w sposób należyty zaliczeni do rodziny Bożej. Dokładnie tak, jak rodzina posiada spis swoich członków – Józef, Maria, Marta, itp. – tak i ci, którzy stają się członkami rodziny Bożej przez Chrystusa; ich imiona zostają zapisane.

Owo zapisywanie trwało przez cały obecny Wiek. Oznacza to, że ci, których imiona są tam wpisane, są nie tylko członkami rodziny Bożej, ale również członkami klasy Oblubienicy. Aby osiągnąć tę pozycję, muszą być oni zwycięzcami. Na podstawie niektórych wersetów wydaje się, że obejmuje to również Wielkie Grono; są też i takie, z których to nie wynika. Ci, którzy będą stanowić Małe Stadko, albo ci, którzy należeć będą do Wielkiego Grona, jak i ci, którzy stopniowo osiągać będą ziemską doskonałość, muszą być wszyscy zwycięzcami. O klasie Oblubienicy powiedziane jest, że będą „pełnymi zwycięzcami”.

::R5377 : strona 12::

Otrzymają hojne wejście do Królestwa Niebios – 2 Piotra 1:10,11.

Na podstawie naszego tekstu możemy nie być pewni, czy obejmuje to Wielkie Grono, czy nie. Z jednej strony wydaje się, że tak, z innej, że jednak nie. Nie będziemy ustalać tego zbyt kategorycznie w naszych głowach, ale poczekamy, aby zobaczyć, jaki jest Pański zamysł. Wiemy, że niektóre imiona zostaną wymazane. Wszyscy, którzy pójdą na Wtórą Śmierć, będą wymazani z tego specjalnego rejestru i ich imiona nie znajdą się w Księdze Żywota. Być może klasa Wielkiego Grona również będzie wymazana ze specjalnego Rejestru. Nie dążymy jednak do tego, by na tej sprawie zbyt wiele budować. Są oni naszymi braćmi, są również braćmi Pana i chcemy myśleć o nich jak najbardziej przychylnie.

PRZEDSTAWIENI OJCU

„Wyznam imię jego.” Nasuwa to nam przede wszystkim myśl, że chociaż zostaliśmy spłodzeni z Boga, to nigdy nie zostaliśmy przed Niego wprowadzeni – przed Jego rzeczywiste oblicze. Nasz Pan przedstawiany jest nie tylko jako nasz Oblubieniec, ale również jako nasz Starszy Brat oraz jako ten, który czeka po drugiej stronie, aż my, Jego bracia, tam przejdziemy. A gdy przejdziemy, będzie właściwe, żeby nasz Pan, jako ten, któremu Ojciec powierzył dzieło pouczania nas w Szkole Chrystusa, przedstawił nas Ojcu.

W innym miejscu nasz Pan mówi, że jeśli będziemy się Go wstydzić, i On się będzie nas wstydził. Wyrażenie to wskazywałoby raczej, że Wielkie Grono nie będzie tu włączone. Odnośnie Małego Stadka jesteśmy pewni, że zostaną oni przedstawieni Ojcu i świętym aniołom jako Oblubienica Chrystusa. Zobrazowane jest to w Psalmie 45: „W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla; także panny za nią, towarzyszki jej, przywiodą do ciebie”. Tymi, którzy będą szczególnie uznani i wprowadzeni, jest tylko klasa Oblubienicy. Mamy nadzieję i staramy się o to, żeby otrzymać miejsce pośród nich. Miejsce, które wybrał dla nas Ojciec, jest miejscem, którego i my pragniemy.

====================

— 1 stycznia 1914 r. —