R5437-110 Góra Oliwna, Królestwo Błogosławieństw

Zmień język 

::R5437 : strona 110::

Góra Oliwna, Królestwo Błogosławieństw

„I staną nogi Jego [Jahwe] w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca a góra Oliwna na poły się rozszczepi na wschód i na zachód słońca, rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na południe” – Zach. 14:4

TEN tekst odnosi się do końca czasu Wielkiego Ucisku i łączącego się z nim objawienia wielkiej mocy Bożej. Rzeczywista Góra Oliwna prawdopodobnie ma i będzie miała coś do czynienia z tą sytuacją. Wzmianka, uczyniona tutaj pokazuje, jakoby góra Oliwna  miała przejść trzęsienie ziemi. Nie ulega wątpliwości, że w tym czasie Żydzi powrócą do Jerozolimy i że łaska Boża wróci się do nich i zostanie im tam objawiona. To będzie miało miejsce przy końcu „ucisku Jakubowego”, z którego Pan ich wybawi. Myślimy, że  to stanie się po uwielbieniu Kościoła, gdy Kościół przejdzie do chwały. Wypełnienie się tego, co jest tu opisane, wydaje się być częścią  pracy uwielbionego Kościoła.

Sądzimy, że Starożytni Godni się wtedy pojawią, a łaska Boża powróci do Izraela i  wtedy się rozpoczną jego doczesne błogosławieństwa. To oznaczałoby, że Żydzi w tym czasie będą już pod prawem Nowego Przymierza, a Kościół będzie skompletowany.

Symbolicznie, góra reprezentuje królestwo. Pismo Święte w innym miejscu nadmienia, że Jahwe uwielbi podnóżek nóg Swoich. Wyraz oliwa zawsze kojarzy się ludziom  Dalekiego Wschodu z pokarmem i światłem. Oliwa używana jest tam regularnie zamiast masła. Ponieważ oliwa dostarcza pokarmu i światła, dlatego Góra Oliwna dobrze wyobraża Królestwo Boże. Olej wyrabiany z oliwy wylewany był na głowy Izraelskich królów i kapłanów i wyobraża on Ducha Świętego. Królestwo Boże będzie błogosławieństwem dla całego rodzaju ludzkiego. Składać się będzie ono z dwóch faz, duchowej i ziemskiej, i ostatecznie cała ludzkość znajdzie się pod jego błogosławionym wpływem.

Dla dalszego wyjaśnienia tego fragmentu zobacz WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO, tom IV, str. 649-656.

====================

— 1 kwietnia 1914 r. —