R5610-16 Wykłady Pisma Świętego

Zmień język

::R5610 : strona 16::

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

WYKŁADY TE POLECANE SĄ DO STUDIOWANIA JAKO PRAWDZIWY „KLUCZ DO BIBLII”. PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I ZALEDWIE POKRYWAJĄ KOSZT DRUKU

TOM I. „Boski Plan Wieków”, przedstawia zarys Boskiego planu objawionego w Biblii, który odnosi się do odkupienia człowieka i restytucji: 384 strony, oprawa płócienna, 35c. (1s. 6d.), na papierze India: 75c. (3s. 1,5d.).

TOM II. „Nadszedł Czas”, traktuje o sposobie i czasie Drugiego Przyjścia naszego Pana, rozważając świadectwa biblijne na ten temat: 384 strony, oprawa płócienna, 35c. (1s. 6d.), na papierze India: 75c. (3s. 1,5d.).

TOM III. „Przyjdź Królestwo Twoje”, rozważa „Czas Końca”, uwielbienie Kościoła i ustanowienie Tysiącletniego Królestwa. Zawiera również rozdział poświęcony Wielkiej Piramidzie, która potwierdza daty i inne nauki biblijne: 384 strony, oprawa płócienna, 35c. (1s. 6d.), na papierze India: 75c. (3s. 1,5d.).

TOM IV. „Walka Armagedonu”, opisuje postępujący rozpad obecnie zorganizowanego świata oraz że wszelkie metody odwrócenia przewidzianego końca okażą się nieskuteczne. Zwraca szczególną uwagę na Wielkie Proroctwo Naszego Pana opisane w Ew. Mat. 24 i proroctwa Zach. 14:1-9: 688 stron, oprawa płócienna, 35c. (1s. 6d.), na papierze India: 85c. (3s. 6,5d.).

TOM V. „Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem”, wyjaśnia bardzo ważną doktrynę, to centrum, wokół którego krążą wszystkie zarysy Boskiej łaski. Ten temat zasługuje na jak najdokładniejsze rozważenie w modlitwie przez wszystkich prawdziwych chrześcijan: 640 stron, oprawa płócienna: 35c. (1s. 6d.), na papierze India: 85c. (3s. 6,5d.).

TOM VI. „Nowe Stworzenie”, porusza zagadnienia związane z Tygodniem Twórczym (1 Moj. 1:1-31; 1 Moj. 2:1-25) i z Kościołem, Boskim „Nowym Stworzeniem”. Poddaje analizie osoby, organizacje, zwyczaje, ceremonie, obowiązki i związane z nim nadzieje: 750 stron, oprawa płócienna: 35c. (1s. 6d.), na papierze India: 85c. (3s. 6,5d.).

Powyższe ceny zawierają koszt przesyłki.

WYDANIE W TWARDYCH SKÓRZANYCH OKŁADKACH, z pozłacanymi brzegami, komplet (6 tomów): $3,00 (12s. 6d.), plus opłata pocztowa 60c. (2s. 6d.).

Te publikacje są również dostępne w następujących językach: sześć tomów w niemieckim i szwedzkim; pięć tomów w duńsko – norweskim; cztery tomy w greckim; trzy tomy w fińskim; dwa tomy we francuskim; a po jednym tomie w językach: holenderskim, hiszpańskim, włoskim, węgierskim, polskim, arabskim, rumuńskim, chińskim i japońskim, oprawione w płótno. Te same ceny jak dla edycji angielskiej.

Wydanie dla niewidomych w amerykańskim i angielskim systemie Braille’a i w New York Point (pismo stworzone dla osób niewidomych przez Williama Bell Waita w latach sześćdziesiątych XIX wieku. System był rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych, aż do początku XX wieku – przyp. tłum.).

====================

— 1 stycznia 1915 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.