R5798-338 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5798 : strona 338::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

::R5798 : strona 338::

PLAN PODRÓŻY NA LISTOPAD

Pastor Russell ma zamiar odwiedzić następujące zgromadzenia oraz wygłosić publiczne przemówienia w wymienionych miejscach i godzinach. Ponadto spodziewa się on przemówić do Studentów Biblijnych w każdym z tych miejsc mniej publicznie. W wielu z tych miejsc przygotowano już dwu i trzydniowe konwencje:

Montreal, Quebec, 21 listopada, godz. 15:00, His Majesty’s Theatre, Guy St.
Watertown, Nowy Jork, 22 listopada, godz. 20:00, City Opera House, Arsenal St.
Orillia, Ontario, 24 listopada, godz. 19:30, Orillia Auditorium.
Galt, Ontario, 25 listopada, godz. 19:30, Scott’s Opera House.
Port Huron, Michigan, 26 listopada, godz. 19:30, Masonic Temple.
Pontiac, Michigan, 27 listopada, godz. 19:30, The Armory.
Grand Rapids, Michigan, 28 listopada, godz. 15:00, Powers’ Theatre, Pearl St., N.W.
Jackson, Michigan, 28 listopada, godz. 20:00, Masonic Temple, Cortland St.
Jamestown, Nowy Jork, 29 listopada, godz. 19:30, Samuels’ Opera House, E. Second St.

Począwszy od następnego numeru, spotkania brata Russella będą prezentowane na ostatniej stronie Strażnicy.

—————

„WIERSZE BRZASKU”

W naszym numerze z 1 listopada, na stronie 334, odnosząc się do nowego tomu „Wierszy Brzasku”, nie wspomnieliśmy o tym, że ma on zarówno indeks alfabetyczny, jak i indeks tematyczny. Jest to cecha, której, jak rozumiemy, niektórym z przyjaciół brakowało w naszym poprzednim wydaniu.

Podane ceny są bardzo niskie, co pozwala na swobodne wykorzystywanie tych książek jako prezenty świąteczne. Trudno sobie wyobrazić bardziej odpowiednie prezenty bożonarodzeniowe. Książka zawiera piękną poezję dostosowaną do niemal każdego stanu życia chrześcijanina.

—————

SPECJALNE PUBLICZNE SPOTKANIA PIELGRZYMSKIE

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zgromadzenia Studentów Biblii nie są bardzo zamożne, a zatem ich środki do rozpowszechniania Prawdy są ograniczone. Żadne z poniższych stwierdzeń nie ma na celu nakłonienie jakiegokolwiek zgromadzenia do czynienia więcej, niż pozwala na to rozsądek lub możliwości.

Sukces jednodniowych konwencji w połączeniu z publicznymi wystąpieniami redaktora Strażnicy doprowadził nas do myśli, że być może równie dobre wyniki można by uzyskać z połączenia wykładów publicznych z wizytami innych braci pielgrzymów. Myśleliśmy zatem o wyborze spośród wszystkich pielgrzymów kilku braci o szczególnych umiejętnościach zainteresowania publiczności i zatrudnienia ich przy specjalnych spotkaniach w miejscach, w których przyjaciele będą mogli zapewnić spotkanie publiczne.

Należy brać pod uwagę tylko wysokiej klasy sale widowiskowe o dobrej reputacji. Lodowiska, kasyna i kolosea są ogólnie niezadowalające. Są one wystarczająco dobre na spotkania polityczne i inne funkcje publiczne, gdzie nie jest konieczne, aby każde słowo było słyszane. Do prezentacji Prawdy jednak zazwyczaj bardziej preferowane są opery, teatry itp. Jeśli będziemy rozsądnie szukać, to każdego wieczoru w tygodniu dostępne są dobre sale z dużą publiką.

Gdy zgromadzenie znajdzie dobrą salę, nie wyżej niż na drugim piętrze, w najbliższą niedzielę powinno odbyć się spotkanie uzupełniające prowadzone przez jednego z kompetentnych lokalnych braci. Tematem tego spotkania może być: „Drugie przyjście Chrystusa – Jak? Kiedy? Dlaczego?”

Zgromadzenia pragnące takich specjalnych usług publicznych proszone są o powiadomienie Działu Pielgrzymów w TOWARZYSTWIE BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII W GRUDNIU

Pytania do trzeciego podręcznika serii „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁAD II

Tydzień od 5 grudnia …… pytania od 21 do 27
Tydzień od 12 grudnia …. pytania od 28 do 34
Tydzień od 19 grudnia …. pytania od 35 do 42
Tydzień od 26 grudnia …. pytania od 43 do 50

Podręczniki z pytaniami do tomu III Wykładów Pisma Świętego, w cenie 5 centów każda lub 50 centów za tuzin, łącznie z opłatą pocztową.

====================

— 15 listopada 1915 r. —