R5832-18 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5832 : strona 18::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY $1.00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PROSIMY PRZESŁAĆ PIENIĄDZE EKSPRESEM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM
LUB POLECONYM
Z ZAGRANICY WYŁĄCZNIE ZAGRANICZNYMI PRZEKAZAMI PIENIĘŻNYMI.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby, lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
PRZYKŁADOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLINIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE, KANADA.
(drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane są gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

—————

BRACIA BĘDĄ ŁASKAWI PAMIĘTAĆ

Wszystkie czeki i przekazy pieniężne Towarzystwa powinny być wystawiane i wysyłane do TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”, a nie do osób indywidualnych.

Należy pisać jak najczytelniej – zwłaszcza swoje imię i nazwisko oraz pełny adres na początku każdego listu.

Zamówienia na książki itp. powinny być składane na osobnej kartce papieru, niezależnie od listu.

Jeśli będziecie mieli okazję odpowiedzieć na któryś z naszych listów i zobaczycie na nim adnotację „Akta A”, „Akta R” itd., prosimy o umieszczenie tej informacji w adresie na kopercie, aby wasz list mógł dotrzeć do korespondenta, który do was napisał.

Dziękujemy naszym Czytelnikom za ciekawe wycinki prasowe nadsyłane od czasu do czasu w minionym roku, a szczególnie za te, które zawierały datę i nazwę gazety, z której zostały wycięte.

Mamy już gotowe materiały dla Ochotników na rok 1916. Zamówienia są realizowane w miarę ich napływania. Nie pozwólcie, aby cenny czas przeminął bez ulepszeń. Ludzie słuchają i czytają teraz jak nigdy dotąd.

—————

PRZESYŁANIE PIENIĘDZY POCZTĄ NIE JEST BEZPIECZNE

Przekazy pieniężne kosztują niewiele i są bezpieczne. Dobrym zabezpieczaniem jest także podanie pełnego adresu.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII NA LUTY

Pytania do trzeciego podręcznika serii „Wykładów Pisma Świętego
WYKŁADY III-IV

Tydzień od 6 lutego……..pytania od 21 do 28
Tydzień od 13 lutego……pytania od 29 do 36
Tydzień od 20 lutego……pytania od 37 do 44
Tydzień od 27 lutego…pytania od 1 do 7

Książki pytań do tomu III Wykładów Pisma Świętego w cenie 5 centów każdy lub 50 centów za tuzin, łącznie z opłatą pocztową.

====================

— 15 stycznia 1916 r. —