R5832-18 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5832 : strona 18::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

BRACIA BĘDĄ ŁASKAWI PAMIĘTAĆ

Wszystkie czeki i przekazy pieniężne Towarzystwa powinny być wystawiane i wysyłane do TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”, a nie do osób indywidualnych.

Należy pisać jak najczytelniej – zwłaszcza swoje imię i nazwisko oraz pełny adres na początku każdego listu.

Zamówienia na książki itp. powinny być składane na osobnej kartce papieru, niezależnie od listu.

Jeśli będziecie mieli okazję odpowiedzieć na któryś z naszych listów i zobaczycie na nim adnotację „Akta A”, „Akta R” itd., prosimy o umieszczenie tej informacji w adresie na kopercie, aby wasz list mógł dotrzeć do korespondenta, który do was napisał.

Dziękujemy naszym Czytelnikom za ciekawe wycinki prasowe nadsyłane od czasu do czasu w minionym roku, a szczególnie za te, które zawierały datę i nazwę gazety, z której zostały wycięte.

Mamy już gotowe materiały dla Ochotników na rok 1916. Zamówienia są realizowane w miarę ich napływania. Nie pozwólcie, aby cenny czas przeminął bez ulepszeń. Ludzie słuchają i czytają teraz jak nigdy dotąd.

—————

PRZESYŁANIE PIENIĘDZY POCZTĄ NIE JEST BEZPIECZNE

Przekazy pieniężne kosztują niewiele i są bezpieczne. Dobrym zabezpieczaniem jest także podanie pełnego adresu.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLII PROWADZONE PRZEZ I. B. S. A. (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BADACZY BIBLII) W LUTYM

Pytania z Podręcznika do trzeciego tomu
„WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”

WYKŁADY III-IV

Tydzień od 6 lutego . . . . pytania od 21 do 28
Tydzień od 13 lutego . . . pytania od 29 do 36
Tydzień od 20 lutego . . . pytania od 37 do 44
Tydzień od 27 lutego . . . . . pytania od 1 do 7

Książki pytań do tomu III Wykładów Pisma Świętego w cenie 5¢ każdy lub 50¢ za tuzin, opłata pocztowa w cenie.

====================

— 15 stycznia 1916 r. —