R5897-148 Wiersz: On przybył, by zająć Swój Tron

Zmień język 

::R5897 : strona 148::

„On przybył, by zająć Swój tron
I życie ci dać, jak ma On.
Głosy tej ziemi przemijającej,
Uciechą i chwałą jej brzmiącej,
Nie docierają tam, gdzie serce słucha
Złotej melodii i słów Jego ducha.
Wszystko odtąd dla Jezusa daj, coś w życiu miał!
Żyj dla Niego! On za ciebie życie Swoje dał!”

====================

— 15 maja 1916 r. —