R5994-348 Świąteczne upominki

Zmień język

::R5994 : strona 348::

ŚWIĄTECZNE UPOMINKI

W TYM roku publikujemy wcześniej niż zwykle listę naszych zasobów, które są stosowne na świąteczne prezenty. Umożliwi to przyjaciołom wysłanie zamówień w odpowiednim czasie, aby uniknąć późniejszego przeciążenia poczty i usług ekspresowych.

Pamiętajcie, że nasze Upominki zawsze powinny w pewien sposób przedstawiać nas jako ambasadorów Chrystusa:

Wykłady Pisma Świętego. Wydanie na papierze biblijnym typu India (opis wydania w R5621-34 – przyp. tłum.), oprawaz cienkiej foczej skóry, pozłacane krawędzie, lekkie, niewielkich rozmiarów, piękne, $9,80 za komplet w płóciennym kartonie.

Wykłady Pisma Świętego. Oprawa skórzana typu Morocco, twarda okładka, złote krawędzie, lecz na papierze takim samym jak w zwykłej edycji płóciennej, odpowiednie do biblioteki, $6 (1L 5s)* za sześć tomów, przesyłka wliczona.


*W nawiasach cena w przeliczeniu na walutę brytyjską, jaka obowiązywała w czasach Pastora Russella – przyp. tłum.


Wykłady, Tom I, z dodatkowym rozdziałem o Piramidzie. Ta specjalna edycja jest bardzo odpowiednia do zaprezentowania niezainteresowanym przyjaciołom. Lektura rozdziału o Piramidzie rozbudziła już zainteresowanie wielu czytelników. Ilustracja Wielkiej Piramidy na okładce została wytłoczona i pozłocona. Polecamy ten Tom na prezent. Przesyłka wliczona, cena 50 centów (2s 1d).

Codzienna Niebiańska Manna. Wydanie w oprawie płóciennej, przedpłata, 60 centów. Ceny za „Wykłady” i Mannę dla Kolporterów oraz dla Zborów I.B.S.A. (Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Biblii – przyp. tłum.), zamawiających 50 lub więcej egzemplarzy pobierane przedpłaty stanowić będą połowę wyżej wymienionych stawek.

Wiersze Brzasku. Niemal trzysta przepięknych wierszy, podzielonych tematycznie, będących dokładnie tym, co każdy powinien mieć przy sobie w każdej wolnej chwili. Ich pobudzająca duchowo wartość jest nieoceniona. Mogą być docenione przez wszystkich Chrześcijan, choć oczywiście szczególnie przez tych, którzy znają Teraźniejszą Prawdę. Przesyłka wliczona w oprawie Karatol (opis oprawy w R5621-34 – przyp. tłum.), czerwone krawędzie, 50 centów; oprawa skórzana, złote krawędzie, 75 centów.

In the Garden of the Lord (W ogrodzie Pana – przyp. tłum.). Ta niewielka broszura to jeden z najlepszych poematów napisanych przez Siostrę Seibert. Zawiera szesnaście kolorowych ilustracji i obejmuje dwadzieścia cztery strony. Przesyłka wliczona, 6 centów (3d) za sztukę, a za tuzin 65 centów (2s 8d).

Wybór kart z Rocznym Godłem dla przystrojenia domu i duchowego pokrzepienia:

Sygnatura Ma – dwanaście kart z godłem, małych i średnich, przesyłka wliczona, 50c.

Sygnatura Mb – czternaście średnich i małych kart, $1.

Sygnatura Mc – trzynaście dużych, średnich i małych kart, $1.

Sygnatura Md – cztery duże i średnie karty, $1.

W przypadku wysyłki kart o wartości $5 na jeden adres, oszczędność w opakowaniu i ekspresowej przesyłce wyniesie 60 centów, obniżając cenę do $4.50. Zamówienie jedynie na postawie sygnatury.

Pocztówki. Różne motta i wzory, 15c. (7 1/2d) za tuzin; dwa tuziny, 25c. (1s 1/2d); 100 szt. za $1.

Karty do zapamiętywania tekstów. Mamy dwa różne zestawy – zestaw nr 1 i zestaw nr 2. Kolory kart wskazują na temat. Dla przykładu purpurowy reprezentuje królewskość i Królestwo, ciemnoczerwony reprezentuje odkupującą krew itd. Po jednej stronie kart znajdują się teksty stosownie do koloru. Na odwrotnej stronie kart zacytowane jest miejsce, gdzie dany tekst się znajduje. Karty te mogą być używane indywidualnie lub w towarzystwie przyjaciół. W zamierzeniu karty mają pomóc w zapamiętaniu tekstu i odnośnika do miejsca jego zapisu. Wiele osób uznało je za bardzo przydatne. Pakowane po pięćdziesiąt kart, 25 c. (1s 1d) za zestaw, przesyłka wliczona.

Piszcie swoje listy oraz poprawny adres pocztowy bardzo wyraźnie; podajcie również adres najbliższej ekspresowej firmy wysyłkowej.

Zapisujcie zamówienia na osobnej kartce, dołączonej do listu. Jeśli odpowiadacie na list oznakowany Plik A, Plik R, lub w jeszcze inny sposób, zaznaczcie to w pierwszym akapicie swojego listu.

Przestrzeganie tych prostych zaleceń pozwoli uniknąć opóźnień.

::R5994 : strona 349::

„I.B.S.A” BIBLIE, POMOCE DO STUDIOWANIA BIBLII ITP.

Jako pierwszą w tym zestawieniu wymieniamy kilkutomową
SERIĘ „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
[ZOBACZ DRUGĄ STRONĘ]

Polecamy również do pomocy następujące publikacje (nie wszystkie są nasze), które oferujemy po wyjątkowo niskich cenach ze względu na pomoc, jakiej udzielają w badaniu Słowa Bożego. Wymieniamy je po kolei, tak jak były nam pomocne.

NASZA WYJĄTKOWA BIBLIA „I.B.S.A”

Aby odróżnić to specjalne wydanie od innych Biblii, będziemy ją nazywać Biblią „I.B.S.A”. Ta Biblia staje się coraz bardziej niezbędna dla wszystkich czytelników, którzy uczą się jak z niej korzystać. Tłumaczenie oczywiście wcale nie różni się od innych powszechnych wersji Biblii. Szczególnie polecamy ją ze względu na jej niewielki rozmiar, lekkość i dobry druk, a przede wszystkim ze względu na materiały pomocnicze dla studentów i nauczycieli Biblii, dołączone do niej. Biblia ta wydrukowana jest na papierze indyjskim, przy użyciu doskonałej jakości maszyny drukarskiej. Jej specjalną cechą, odróżniającą ją od wszystkich innych Biblii jest to, że zawiera

PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI BIBLII
Część I

Komentarze biblijne począwszy od 1 Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Objawienia z odnośnikami do Wykładów Pisma Świętego i innych naszych publikacji, wskazują strony, na których dany tekst jest w pełni omówiony i rozwinięty. Nie wyobrażamy sobie niczego, co byłoby bardziej przydatne do studiowania Biblii. Ten podręcznik łatwo pozwoli sprawdzić i upewnić się, gdzie dana kwestia została omówiona i w jaki sposób. Zawiera czterysta osiemdziesiąt jeden stron komentarzy.

Część II
PRZEWODNIK TEKSTÓW DLA WYKŁADOWCÓW

Jest to tematyczne zestawienie tematów biblijnych, szczególnie przydatne dla tych, którzy mają możliwość nauczania innych o Boskim Planie Wieków. Różne tematy są ułożone pod odrębnymi nagłówkami, a różne teksty dotyczące tych tematów są zestawione. Dzięki tej pomocy nowicjusz ma do dyspozycji dobrze wyposażony “Miecz Ducha”. Przewodnik jest w skondensowanej formie, bardzo wygodny, składa się z osiemnastu stron solidnej treści.

Część III
BEREAŃSKI INDEKS TEMATYCZNY

Bereański Indeks Tematyczny ułożony alfabetycznie, prezentuje wielką różnorodność tematów, wskazując na odnośniki do Wykładów Pisma Świętego i innych naszych publikacji opisujących ten temat. Indeks ten obejmuje dwadzieścia osiem stron.

CZĘŚĆ IV
TRUDNE TEKSTY WYJAŚNIONE
NIEPRAWDZIWE FRAGMENTY ZAOPATRZONE W KOMENTARZE

W tym miejscu zwrócono uwagę na szczególnie trudne teksty i podano odnośniki wskazujące, gdzie są one omówione w naszych publikacjach. Następnie podana jest pełna lista różnych interpolacji i fałszywych fragmentów Pisma Świętego, które nie znajdują się w oryginalnych manuskryptach, jak to zostało udowodnione przez najstarsze greckie manuskrypty – piętnaście stron.

Te cztery elementy obejmujące pięćset czterdzieści dwie strony, nie znajdują się w żadnej innej Biblii na ziemi, a naszym zdaniem, mają niemal bezcenną wartość. Jeden z naszych zainteresowanych czytelników, gdyby nie mógł zdobyć następnej, nie sprzedałby swojego egzemplarza nawet za sto dolarów – wielu z całą pewnością nie uczyniłaby tego nawet za kilka tysięcy.

Wszystkie nasze Biblie „I.B.S.A.” zawierają powyższe elementy, a niektóre z nich, których numery kończą się na dziewięć, zawierają dodatkowo Pomoce Do Studium Biblijnego Bagstera, w tym alfabetyczny indeks nazw własnych oraz Konkordancję Biblijną Bagstera i Mapy – łącznie sto osiemdziesiąt sześć stron.

Nie tylko dostarczamy te Biblii po cenie kosztów, ale ze względu na duże ilości zamawiane jednocześnie, jesteśmy w stanie uzyskać cenę kosztów, która jest naprawdę fenomenalna. Bardzo niskie ceny nie powinny skłonić Cię do myślenia, że są one produkowane w sposób niedbały. Są one bardzo dobrej jakości pod każdym względem. Wiele z tych cen jest niższych niż połowa ceny, którą płacisz za takie książki prawie wszędzie indziej.

Tak wielkie jest zapotrzebowanie na te Biblie „I.B.S.A.”, że odtąd nie zamierzamy magazynować żadnych innych, oprócz Biblii kieszonkowych i dużych Biblii dla osób starszych. Nadal jednak z przyjemnością będziemy służyć wszystkim, którzy pragną innych Biblii. Możemy uzyskać dla nich stawki hurtowe, zwykle to jest dwadzieścia pięć procent zniżki, plus opłata pocztowa.

OPIS I CENY BIBLII „I.B.S.A.”

Nr 1918, $1.85, opłata pocztowa opłacona z góry. Ta piękna książka jest niewielkich rozmiarów i lekka. Rozmiar 4 3/4 x 6 3/4 cala (12,065 x 17,145 cm – przyp. tłum.). Drukowana czcionką Minion, czerwień pod złotymi krawędziami, oprawa divinity circuit (elastyczna skórzana okładka z wystającymi klapami zagiętymi w celu ochrony krawędzi kartek – przyp. tłum.). French Seal. Wygląda jak prawdziwa focza skóra, lecz w rzeczywistości jest to dobrej jakości skóra owcza.

Nr 1919, cena $1.95, opłata pocztowa opłacona z góry; ta sama książka, ta sama Biblia, wszystko podobne z wyjątkiem dodatku z Pomocami Bagstera, Konkordancją itp., w nieco większym rozmiarze.

Nr 1928, cena $2.85, opłata pocztowa opłacona z góry. To jest dokładnie ta sama książka co Nr 1918, z wyjątkiem tego, że ma prawdziwą oprawę Morocco, pokryta skórą.

NIECO WIĘKSZA, CZCIONKA IONIC, transkrypcja fonetyczna

Nr 1939, cena $2.25, opłata pocztowa opłacona z góry. To dokładnie ta sama książka co Nr 1919, ta sama oprawa i zawartość, ale ma większy druk i jest nieco obszerniejsza. Rozmiar, 5 1/2 x 7 1/2 cala (13,97 x 19,05 cm – przyp. tłum.).

Nr 1959, cena $3.85, opłata pocztowa opłacona z góry. To dokładnie ta sama książka co Nr 1939, oprócz tego, że ma wspaniałą oprawę Morocco, jest obszyta cielęcą skórą i zszywana jedwabiem. Biblie o podobnym wykończeniu i jakości są wymienione w wielu katalogach po $8.

Sprzedaż tych książek nie jest ograniczona tylko do czytelników Strażnicy. One są cenną pomocą do studiowania Biblii i dla wszystkich są dostępne.

POMOCE DLA STUDIUJĄCYCH BIBLIĘ (ODRĘBNA OPRAWa).

Powyżej opisane Biblie są podobne do najnowszych wydawanych przez „I.B.S.A”. Prawdziwa skóra, oprawa divinity circuit (okładka z wystającymi klapami, zagiętymi aby chronić krawędzie kartek – przyp. tłum.), $1.15; Karatol, czerwona krawędź, 60c., wolne od opłat pocztowych. Również w języku niemieckim (skóra), $1.15, (płótno), 60c.

Opłata wraz z zamówieniem. Takie ceny możemy uzyskać, jedynie płacąc gotówką na miejscu i musimy sprzedawać na tych samych warunkach. Ubezpieczenie, dodatkowe 10c.

Każdy, kto zamawia indeks do którejkolwiek Biblii, powinien to zaznaczyć, doliczając do ceny dwadzieścia pięć centów. Gdybyście zechcieli zakupić inne Biblie, to z przyjemnością

dostarczymy katalog wydawców, podając pełny opis i ceny. Zazwyczaj jesteśmy w stanie uzyskać rabat w wysokości 25 procent od cen katalogowych.

EMPHATIC DIAGLOTT

Ten Nowy Testament w języku greckim, z interlinearnym, dosłownym tłumaczeniem, oraz niezależnym tłumaczeniem zamieszczonym obok, na podstawie słynnego Watykańskiego Manuskryptu, Nr 1209, jest bardzo cennym dziełem. Pierwotnie opublikowany na podstawie praw autorskich przez firmę Fowler & Wells w Nowym Jorku. Każdy egzemplarz był przez nich sprzedawany po $4 w płóciennej oraz $5 w na wpół skórzanej oprawie. Pewien przyjaciel, poważny student Biblii, który pragnie pomagać czytelnikom naszego Towarzystwa, od kilku lat nabywał je dla nas po znacznie niższej cenie. Obecnie nabył prawa autorskie i matryce od firmy Fowler & Wells i podarował je naszemu Towarzystwu jako dar, aby ubodzy trzódki Pańskiej mogli mieć tę pomoc w studiowaniu Słowa.

OBNIŻONA CENA. – Odtąd Diaglott będzie dostępny tylko w skórzanej oprawie, divinity circuit, na papierze biblijnym i obniżoną ceną do $2.00 (8s 5d), przesyłka wliczona. Oferujemy roczną prenumeratę Strażnicy jako premię przy każdym zamówieniu Diaglott, jeśli jest to nowa subskrypcja.

STARY TESTAMENT W TŁUMACZENIU LEESERa

Jest to powszechne tłumaczenie wśród hebrajskich czytelników języka angielskiego, dokonane przez jednego z ich własnych rabinów. Nie jest ono doskonałe, ale stanowi cenną pomoc do rozsądnej oceny Starego Testamentu. Nasza specjalna cena, w oprawie skórzanej, zawierająca opłatę pocztową, wynosi $1.10.

ANALITYCZNA KONKORDANCJA BIBLIJNA

Opracowana przez prof. Younga (prezbiterianina), w języku angielskim, hebrajskim i greckim. Zawiera 1240 stron. Cenna praca dla wszystkich poważnych studentów. Nie jesteśmy upoważnieni przez wydawców do obniżenia jej ceny, ale za każdym razem dodajemy do niej z darmową przesyłką dwa dowolne tomy Wykładów Pisma Świętego w oprawie płóciennej do każdego egzemplarza Konkordancji. Konkordancja w płóciennej oprawie z darmową przesyłką w cenie $6.

SŁOWNIK BIBLIJNY SMITHA

Jest to jedno z najbardziej poszukiwanych wydań dzieła prof. Smitha. Zawiera aż 1020 stron, w płóciennej oprawie i kosztuje razem z przesyłką pocztową $1.30.

*CODZIENNA NIEBIAŃSKA Manna DLA DOMOWNIKÓW WIARY


* Kolporterzy i Sekretarze Zborów mogą odliczyć połowę z powyższych cen za Manny, Broszury i Scenariusze, jeśli przesyłka składa się z 50 lub więcej egzemplarzy, opłaty pobrane.


Popyt na tę publikację rośnie z roku na rok.

Nasze obecne wydanie Manny zawiera te same teksty i komentarze, co wszystkie poprzednie wydania. Co druga strona jest pusta, z liniaturą, aby można było użyć do zapisu imion i dat urodzin. Jej wartość wzrasta w miarę dodawania wpisów przyjaciół. Została wydrukowana na cienkim papierze Bond (papier dokumentowy, uszlachetniony – przyp. tłum.).

Następujące ceny hurtowe z opłaconą przesyłką zostaną udzielone wszystkim subskrybentom Strażnicy:

Purpurowe płótno, wytłaczane złotem, pozłacane krawędzie, w języku angielskim i polskim . . . . .$0.60
Ciemno-niebieskie płótno, wytłaczane srebrem, w języku niemieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.60
Sztuczna skóra, niebieskie krawędzie, w języku szwedzkim i norweskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.60
Sztuczna skóra, z prawdziwymi złotymi krawędziami, w języku szwedzkim i norweskim . . . . . . . . $1.10
Prawdziwa skóra Morocco, złote krawędzie, w języku angielskim, polskim i norweskim . . . . . . . . .$2.00

Mamy nadzieję, że ta mała książka znajdzie się na każdym stole w czasie śniadania, dzięki czemu będzie można cieszyć się duchowym orzeźwieniem przy spożywaniu naturalnego pokarmu.

*SCENARIUSZ FOTODRAMY STWORZENIA


* Kolporterzy i Sekretarze Zborów mogą odliczyć połowę z powyższych cen za Manny, Broszury i Scenariusze, jeśli przesyłka składa się z 50 lub więcej egzemplarzy, opłaty pobrane.


Dziewięćdziesiąt sześć krótkich, zwięzłych wykładów na temat Dramatu Stworzenia zostało wydrukowanych:

W JĘZYKU ANGIELSKIM I FIŃSKIM:
Oprawa De Luxe, złote krawędzie, wytłoczona, 400 ilustracji . . . . . . $1.00, przesyłka wliczona
Oprawa płócienna, oksydowane krawędzie, wytłoczona, 400 ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . $0.65
Oprawa papierowa w trzech broszurach, komplet, za zestaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.25
Wydanie gazetowe w 4 częściach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.05

W JĘZYKU NIEMIECKIM, HISZPAŃSKIM, WŁOSKIM, GRECKIM, POLSKIM, ARMEŃSKIM:
Oprawa płócienna, pełna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.65
Oprawa papierowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.25
Wydanie gazetowe, 3 części, 2c. za egz.; za komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.05

W JĘZYKU SZWEDZKIM:
Tylko wydanie gazetowe, 2c. za egz.; za komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.05

RÓŻNE

Pieśni Brzasku z nutami (oprawa płócienna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.35
Pieśni Brzasku bez nut (oprawa miękka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.10
Wiersze Brzasku (oprawa Karatol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.50
Wiersze Brzasku (oprawa skórzana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.75
Wykłady biblijne pisane prostym językiem, (oprawa częściowo skórzana) . . . . . . . . . . . . .$1.25
Wykłady biblijne pisane prostym językiem, (oprawa częściowo skórzana) . . . . . . . . . . . . .$1.25
Karty do zapamiętywania tekstów; (100 szt. w paczce – różne, oferta nr 1 i 2), za paczkę $0.30
Pocztówki z motywami biblijnymi, (różne), za tuzin 15 c., za 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1.00

WYKRESY (niebieski wydruk, miękka tkanina):
Boski plan wieków, 5 ft (152,4 cm – przyp. tłum.) $1.85, 8 ft (243,84 cm – przyp. tłum.) . .$2.50
Chronologia biblijna, 71/2 ft (228,6 cm – przyp. tłum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2.00
Przybytek na pustyni, 7 1/2 ft (228,6 cm – przyp. tłum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2.00

SEGREGATORY do Strażnicy:
Oprawa z elastycznym grzbietem (obejmie cały rok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.60

SZPILKA Z KRZYŻEM W KORONIE (złota, z czerwoną emalią):
5/8 cala (1,59 cm – przyp. tłum.) – nr 1 wersja damska, nr 2 męska, jedna szt. . . . . . . . . . $1.15
1/2 cala (1,27 cm – przyp. tłum.) – nr 3 wersja męska, nr 4 damska, jedna szt. . . . . . . . . . $1.00
5/8 cala (1,59 cm – przyp. tłum.) folia celuloidowa, za tuzin . . . $0.25; jedna szt. . . . . . . . .$0.03
Koperty misyjne, za 100 szt. . . . $0.30; za 1000 szt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$3.00
Zakładka ze Ślubem Panu (papierowa) za 100 . . . $0.25; (jedwabna) za każdą . . . . . . . . .$0.05
*Broszury (o piekle, spirytyzmie, ewolucji, Cienie Przybytku, Powrót Naszego Pana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.10
*Broszury z pytaniami do każdego tomu Wykładów Pisma Świętego oraz do Cieni Przybytku, 1 egz. . $0.07; za tuzin . . . $0.84
Raport o misjach zagranicznych, 1 egz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.05
Strażnica, (dwutygodnik) prenumerata roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00
Boski plan wieków (Za), format Strażnicy, 1 egz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.10
What Say the Scriptures about Hell (Co mówi pismo Święte o piekle – przyp. tłum.) (Hz), format Strażnicy, 1 egz. . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.05
Judge Rutherford’s Defense of Pastor Russell (Obrona pastora Russella przez sędz. Rutherforda – przyp. tłum.), 1 egz. $0.10; 100 szt. $8.00
Miesięcznik Badaczy Biblii, prenumerata roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$0.12
Traktaty we wszystkich językach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZPŁATNE

====================

— 15 listopada 1916 r. —