R5997-354 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5997 : strona 354::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS STREET,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

Czasopismo to jest wydawane pod nadzorem Komitetu Redakcyjnego Strażnicy. Co najmniej trzech jego członków musi przeczytać i uznać każdy artykuł zamieszczony na tych kolumnach za Prawdę. W składzie obecnego Komitetu Redakcyjnego znajdują się: W.E. VAN AMBURGH, J.F. RUTHERFORD, H.C. ROCKWELL, F.H. ROBISON, R.H. HIRSH.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY $1,00 (4 s) (4 szylingi to 1/2 funta według systemu monetarnego sprzed 1971 r. – przyp. tłum.). PŁATNE Z GÓRY.

PROSIMY PRZESŁAĆ PIENIĄDZE EKSPRESEM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE WYŁĄCZNIE PRZEKAZEM W OBCEJ WALUCIE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby, lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
OKAZOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLINIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE, W KANADZIE. (drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane są gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

—————

ROZMAITOŚCI – WYKŁADY PISMA I SCENARIUSZE

Informujemy naszych czytelników, że WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO zostały przetłumaczone na wiele języków. Poniżej podajemy ich listę. Większość z nich może być wysłana z siedziby głównej z Brooklynu.

Tom I. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, duńsko-norweskim, włoskim, francuskim, greckim, węgierskim, hiszpańskim, polskim, holenderskim, fińskim, arabskim, słowackim, rumuńskim, armeńskim, łotewskim, chińskim, japońskim i koreańskim. Posiadamy również tłumaczenie angielskie Braille’a i amerykańskie oraz New York Point (pismo stworzone dla osób niewidomych, wyparte przez alfabet Braille’a – przyp. tłum.).

Tom II. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom III. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom IV. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom V. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i duńsko-norweskim.

Tom VI. W języku angielskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim, greckim.

SCENARIUSZ FOTODRAMY wysyłany jest w języku hiszpańskim, włoskim, greckim, polskim, armeńskim, niemieckim, fińskim, szwedzkim i angielskim, w jednej lub wielu rodzajach opraw. W celu zapoznania się z cenami i rodzajami opraw, prosimy zobaczyć Strażnicę z 1 października 1915 r.

—————

„ANGELICO”

Firma Angelophone prosi nas, abyśmy poinformowali, że są już gotowi do niezwłocznego zrealizowania wszystkich zamówień, zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze Strażnicy. PROSIMY KIEROWAĆ WSZYSTKIE LISTY i WPŁATY do ANGELICO, 182-184 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

—————

NIEMIECKI NUMER PAMIĄTKOWY

Pamiątkowe wydanie Strażnicy zostało przygotowane w języku niemieckim i jeszcze jedno w języku polskim, dodatkowe egzemplarze po 5 centów.

====================

— 1 grudnia 1916 r. —