Pokarm dla myślących chrześcijan

Book Cover: Pokarm dla myślących chrześcijan

Broszura Pokarm dla myślących chrześcijan (ang. Food for Thinking Christians) została wydana w 1881 roku i rozprowadzona w nakładzie 1,4 mln egzemplarzy. Później, od roku 1901 z woli autora nie była ona już drukowana i została zastąpiona 1 tomem Wykładów Pisma Świętego. Była pierwszą poważną próbą przedstawienia kompletnego systemu poglądów teologicznych Charlesa T. Russella. Oparł się on głównie na odkryciu różnicy między powołaniem wybranej stosunkowo nielicznej klasy Kościoła a powszechnym zbawieniem dla całego świata, które zostanie przeprowadzone przez Chrystusa wraz z wybranym właśnie Kościołem w ramach trwającego przez tysiąc lat królestwa.

s-l300

Kolejne wydania:

    • 1881 rok - Food for Thinking Christians - pierwsza edycja liczyła 164 strony.
    • 1884 rok - Food for Thinking Christians - druga edycja liczyła 164 strony.

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.