25 lutego

Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych – Mat. 4:4

Powinniśmy nauczyć się lekcji, że życie człowieka nie polega na obfitości posiadanych dóbr (żywności i ubioru), lecz w najpełniejszym, największym i najwyższym znaczeniu zależy od zupełnego poddania się Boskiej woli: od zwracania pilnej uwagi na każde słowo pochodzące z ust Bożych. Wszystkie napomnienia, zachęty i obietnice są potrzebne do rozwoju tych, których Bóg obecnie powołuje do życia wiecznego jako dziedziców ze Swym Synem w Królestwie. Jako uczniowie Pana Jezusa, starajmy się zatem coraz lepiej zachowywać w pamięci słowa powyższego tekstu i według nich postępować. (R3058-245)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4896-387.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.