21 maja

Wszystko pismo od Boga natchnione pożyteczne jest ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości; aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony – 2 Tym. 3:16,17

Dobrze byłoby, gdybyśmy pamiętali, że wszystkie łaski Ducha, cały postęp w wiedzy dotyczącej spraw Boskich, którego już dokonaliśmy i który dopomógł nam w zbliżeniu się do Boga i świętości, stał się naszym udziałem dzięki Pismom Starego Testamentu oraz słowom naszego Pana i Jego natchnionych Apostołów. Zbyteczne byłoby więc udawanie się do innych przewodów po prawdziwą mądrość, która miałaby przygotować nas do obiecanego zbawienia. (R2165-168)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3210-186.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.