22 maja

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i zdrowego rozsądku – 2 Tym. 1:7

Duch Pana, udzielany Jego ludowi, nie jest duchem bojaźni, lecz przeciwnie – duchem mocy, aktywności i gorliwości pobudzanej przez miłość, miłującym oddaniem dla Boga oraz pragnieniem podobania się i służenia Mu. Jest on miłującym oddaniem dla prawdy i ludu Bożego oraz pragnieniem budowania go w świętych rzeczach, jak również świadczenia dobra wszystkim ludziom, w miarę nadarzających się sposobności. Jest duchem „zdrowego rozsądku” – rozumu, który w każdym temacie jest utwierdzony i wzmocniony Słowem Pana. W najmniejszym stopniu nie bojąc się człowieka, jest mądry w osądzaniu czasów, pór i sposobów wykorzystywania energii miłości, która płonie jak ogień w poświęconym sercu. (R2165-168)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5093-279.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.