R0121-8 Błędy

Zmień język

::R0121 : strona 8::

BŁĘDY

Wydaje się, że niektórzy z naszych czytelników pomylili brata Jones, wydawcę książki Day Dawn (Brzask Dnia), z wydawcą Zion’s Watch Tower (Strażnicy Syjonu). Jako rezultat, w czasie zamawiania jego książki wspominają, że nie wysłał on niektórych numerów Czasopisma (Watch Tower – przyp. tłum.). Brat Jones nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za czasopismo. Jeśli nie otrzymujecie pisma regularnie, to wina leży gdzie indziej i postaramy się tę sprawę rozwiązać, jeśli tylko zostaniemy o tym poinformowani. Wszelkie uwagi tyczące się wydawnictwa powinny być adresowane dokładnie zgodnie ze wskazówkami w pierwszej rubryce.

Uważamy, że książka, o której wspomnieliśmy, powinna być przez wszystkich z uwagą przeczytana, przechowywana jako źródło odniesienia i udostępniana zainteresowanym. Wszelkie zamówienia powinny być składane zgodnie ze wzmiankowaną rubryką.

Dodajmy, że wiele osób obecnie odnawia swoją prenumeratę Watch Tower, więc mogą równocześnie zamówić te książki (Day Dawn), jeśli chcą, omijając w ten sposób niedogodności związane z pisaniem listów i częściowymi opłatami. Wszystkie takie zamówienia wraz z pieniędzmi itp., przekażemy bratu Jones.

REDAKTOR.

====================

— Lipiec 1880 r. —