Inne Publikacje

Pastor Charles Russell nadzorował wielką pracę wydawniczą prowadzoną przez Watch Tower Bible&Tract Society. W wielu przypadkach nie był autorem różnych publikacji, jednak uczestniczył w pracach redakcyjnych oraz akceptował ich wydanie. Z tego powodu wydaje się rozsądnym, aby zapoznać się także i z tym działem pracy pastora Russella. Pozwala on dostrzec wielkość jego pracy.

Poniżej udostępniamy spis różnych publikacji – książek, broszur, traktatów, śpiewników, czasopism itp. – których autorem był pastor Russell lub jego najbliżsi współpracownicy. Dzieła zostały uporządkowane chronologicznie. Niestety, na obecną chwilę nie mamy dostępu do wszystkich tych archiwalnych materiałów. Jeśli tylko będzie taka możliwość, natychmiast udostępnimy je czytelnikom.


1876 rok

 • Czasopisma:

1877 rok

 • Książki:
 • Broszury:
 • Traktaty:
  • Three Worlds Tract (pol. Trzy Światy, 32 strony) – skrócona wersja książki Three Worlds, and the Harvest of This World (pol. Trzy Światy i Żniwo tego świata).
 • Czasopisma:

1878 rok

 • Czasopisma:

1879 rok


1880 rok


1881 rok

 • Broszury:
 • Traktaty:
  • Bible Student Tract – siedem traktatów o tematyce biblijnej:
   • Bible Student Tract No. 1 – Why Will There Be a Second Advent? (pol. Dlaczego będzie Drugi Adwent?) – 32 strony.
   • Tytuł niepewny – 32 strony.
   • Tytuł niepewny – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 4 – Why Evil Was Permitted? (pol. Dlaczego zostało dozwolone zło?) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 5 – The Narrow Way to Life (pol. Wąska ścieżka do życia) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 6 – A Call to „The Marriage Supper of the Lamb” (pol. Wezwanie na „Wesele Barankowe”) – 32 strony.
   • Bible Student Tract No. 7 – Work of Atonement – Tabernacle Types (pol. Dzieło pokuty – Typy Przybytku) – 32 strony.
 • Czasopisma:

1882 rok


1883 rok

 • Biblie:
  • Tischendorf’s New Testament (pol. Nowy Testament Tischendorfa) – tłumaczenie Nowego Testamentu dokonane przez Constantine Tischendorfa na język angielski. Wydanie liczyło 800 stron. Prawa do jego wydania i rozpowszechniania nabyła korporacja Zion`s Watch Tower Tract Society.
 • Czasopisma:

1884 rok


1885 rok

 • Książki:
  • Uncle Daniel’s Bible Class (pol. Biblijna klasa wujka Daniela) – w 1890 roku wydano ją pod tytułem: The Wonderful Story of Wisdom, Love and Grace Divine (pol. Przepiękna historia Boskiej mądrości, miłości i łaski). Została napisana przez Johna i Mortona Edgarów, a jej wydanie autoryzowane przez Charlesa Russella.
 • Czasopisma:

1886 rok


1887 rok

 • Broszury:
  • Hints to Millennial Dawn Canvassers (pol. Podpowiedzi dla akwizytorów Brzasku Tysiąclecia) – liczyła 4. strony i zawierała instrukcje dla kolporterów czasopisma Zion’s Watch Tower.
 • Traktaty:
  • Arp Slips.
 • Czasopisma:

1888 rok


1889 rok


1890 rok


1891 rok


1892 rok


1893 rok


1894 rok


1895 rok


1896 rok


1897 rok


1898 rok


1899 rok


1900 rok


1901 rok


1902 rok


1903 rok


1904 rok


1905 rok

 • Książki:
  • Daily Heavenly Manna (pol. Codzienna Niebiańska Manna). 
  • Thy Word Is Truth (pol. Słowo Twoje jest Prawdą), której autorem był M.R. Bond. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • Features of the Plan of God (pol. Szczegóły plan Boga), której autorem był J.A. Bohnet. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • Hymns of the Millennial Dawn (pol. Pieśni Brzasku Tysiąclecia) – śpiewnik. Zawierał on teksty 337 religijnych pieśni.

1906 rok


1907 rok

 • Biblie:
  • Bible Students’ Edition – edycja Biblii w wersji King James Version. Została wydana w dwóch wersjach: (1) 1152 strony z pomocami do studiów beriańskich Watch Tower i (2) 1280 stron z pomocami do studiów beriańskich Watch Tower i konkordancją. Czasami była nazywana The Berean Bible (pol. Beriańską Biblią).
 • Książki:
  • Zion’s Glad Songs No. 2 (pol. Radosne Pieśni Syjonu) – śpiewnik autorstwa M.L. McPhaila. Liczył 68 stron.
  • Man’s Salvation From a Lawyer’s Viewpoint (pol. Zbawienie człowieka z punktu widzenia prawnika) – publikacja Josepha Franklina Rutherforda, wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Niagra Falls, New York – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Niagra Falls, New York, z 1907 roku, 96 stron.
  • Convention Report Part 1 – Indianapolis, Indiana – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Indianapolis, Indiana, z 1907 roku, 78 stron.
  • Convention Report Part 2 – Norfolk, Virginia – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Norfolk, Virginia, z 1907 roku, 116 stron.
 • Czasopisma:

1908 rok

 • Książki:
  • Zion’s Glad Songs for All Christian Gatherings (pol. Radosne pieśni Syjonu na spotkania wszystkich chrześcijan) – śpiewnik. Była to rozszerzona wersja wcześniejszej kolekcji religijnych pieśni. Zostały one zebrane przez M.L. McPhaila, i wydane przez Russella. Śpiewnik liczył 248 stron.
  • Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices (pol. Cienie Przybytku lepszych ofiar) – 132 strony.
  • Where Are the Dead? (pol. Gdzie jest śmierć?) – autorem był John Edgar. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Annoto Bay, Jamaica – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Annoto Bay, Jamajka, z 1908 roku, 48 stron.
  • Convention Report – Nashville, Tennessee – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Nashville, Tennessee, z 1908 roku, 144 strony.
  • Convention Report – Put-In-Bay Island, Ohio – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Put-In-Bay Island, Ohio, z 1908 roku, 168 stron. 
  • Souvenir Notes of The Watch Tower Bible and Tract Society Convention at Cincinnati, Ohio – pamiątkowe notatki z konwencji w Cincinnati, Ohio, z 1908 roku, 152 strony.
 • Czasopisma:

1909 rok

 • Książki:
  • Berean Bible Teacher’s Manual (pol. Podręcznik Studentów Biblii Beriańskiej) – publikacja C.J. Woodwortha, wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • Outlines – sześć broszur zebranych w jednej książce, 496 stron.
  • What Say the Scriptures About Spiritism? (pol. Co Pismo Święte mówi o spirytyzmie?) – 128 stron.
 • Raporty konwencyjne:
  • Convention Report – Glasgow, Scotland – Raport z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Biblii w Glasgow, Szkocja, z 1909 roku, 66 stron.
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1909 roku, 256 stron.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1910 rok

 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions, Brooklyn, New York – pamiątkowe notatki z konwencji w Brooklyn, Nowy Jork, z 1910 roku, 300 stron.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1911 rok

 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1911 roku, 312 stron.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1912 rok

 • Książki:
  • Poems of Dawn (pol. Wiersze Brzasku) – tom poezji, 286 stron.
  • Great Pyramid Passages Volume I (pol. Stosunki Wielkiej Piramidy, vol I) – autorem byli John i Morton Edgar. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • The Great Pyramid and the Bible (pol. Wielka Piramida i Biblia), której autorem był Morton Edgar. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
  • The Pyramid Portrayal of Creation (pol. Piramida opisem Stworzenia), której autorem Morton Edgar. Została ona wydana przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society pod nadzorem pastora Russella.
 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1912 roku, 392 strony.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1913 rok

 • Książki:
 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1913 roku, 392 strony.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1914 rok

 • Filmy i prezentacje:
  • The Photo-Drama of Creation (pol. Fotodrama Stworzenia) – trwająca 480 minut filmowa opowieść przedstawiająca stworzenie świata i dzieje ludzkości od upadku Adama aż do Chrystusowe Królestwo. Do filmu przygotowano wysokiej jakości nagrania muzyczne na 96 płytach patefonowych. W trakcie prezentacji technicy synchronizowali obraz z dźwiękiem. Film składał się z czterech części.
  • prezentacja: Eureka-Drama (pol. Dramat Eureka) – skrócona wersja Fotodramy Stworzenia, która przedstawiała historię stworzenia i dzieje ludzkości bez wersji filmowej, ale z wykorzystaniem zestawu około 500 kolorowych szklanych przezroczy (ręcznie malowanych). Prezentacja miała trzy wersje i była przedstawiana wraz z nagranymi wykładami biblijnymi i muzyką.
 • Książki:
 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1914 roku, 266 stron.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1915 rok

 • Książki:
  • The Divine Plan of the Ages As Shown In the Great Pyramid (pol. Boski Plan Wieków pokazany w Wielkiej Piramidzie) – 438 stron. Poprawiona wersją wcześniejszej publikacji pt. The Divine Plan and the Great Pyramid.
 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1915 roku, 180 stron.
  • Convention Report – Supplement Report – uzupełniający raport z konwencji w 1915 roku, 224 strony.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1916 rok

 • Biblie:
 • Książki:
 • Raporty konwencyjne:
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Convention, Washington – pamiątkowe notatki z konwencji w Waszyngtonie w 1916 roku, 68 stron.
  • Souvenir Notes of the Bible Students’ Conventions – pamiątkowe notatki z konwencji w 1916 roku, 332 strony.
 • Traktaty:
  • The Bible Student’s Monthly.
 • Czasopisma:

1917 rok


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.