Przedruki 1909

Poniżej przedstawiamy wydane w 1909 roku numery Strażnicy. Udostępniamy je tutaj z zachowaniem oryginalnego chronologicznego porządku w kolejnym numerze Watch Tower.

Jeżeli szukasz konkretnego Reprintu, to można go znaleźć tutaj: … więcej >>

 

1909
   
R4301-0 (001) January 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4301-0(001) January 1, 1909
R4301-2This Journal And Its Sacred Mission
R4301-2Special Items
R4303-3Widoki ze StrażnicyViews From The Watch Tower
R4304-5Wstąpił na wysokośćHe Ascended Up On High
R4306-7Błogosławieństwo PięćdziesiątnicyThe Pentecostal Blessing
R4307-9Zachowajcie sami siebie od tego pokoleniaSave Yourselves From This Generation
R4309-11Wyraz pośrednik użyty w inny sposóbThe Word Mediator Used Differently
   
R4310-0 (017) January 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4310-0(001) January 15, 1909
R4310-18Special Items
R4312-19Konwencja w NashvilleThe Nashville Convention
R4312-19Przeprowadzka siedziby StowarzyszeniaRemoval Of The Society's Headquarters
R4313-20Powinieneś robić większe rzeczyGreater Works Shall Ye Do
R4314-22Reports For 1908 From Foreign Branches Of The Watch Tower Bible And Tract Society
R4316-24Odwracanie świata do góry nogamiTurning The World Upside Down
R4317-25Braterstwo w PomazańcuBrotherhood In The Anointed One
R4318-27Trzy wielkie przymierzaThe Three Great Covenants
 
   
R4322-0 (033) February 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4322-0(001) February 1, 1909
R4322-34Special Items
R4322-35Widoki ze StrażnicyViews From The Watch Tower
R4325-38"Fighting Against God"
R4326-39Led Away By The Error Of The Wicked
R4328-42Pierwszy męczennik chrześcijańskiThe First Christian Martyr
R4329-44„Twoje pieniądze zginą z tobą”"Thy Money Perish With Thee"
R4330-45Starożytni godni pod przymierzem wiaryAncient Worthies Under Faith Covenant
 
   
R4332-0 (049) February 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4332-0(001) February 15, 1909
R4332-50Special Items
R4331-51„Sposobni słudzy Nowego Przymierza”"Able Ministers Of The New Covenant"
R4332-52„Jeżeliby mi kto wyłożył”"Except Some One Shall Guide Me"
R4334-54Odnośnie wielkiego PośrednikaRespecting The Great Mediator
R4335-55„Pełna dobrych uczynków i jałmużny”"Full Of Good Works And Alms Deeds"
R4336-57The Jackonsville (Florida) Convention
R4336-57Lesson Review
R4337-58Quarterly Temperance Lesson
R4338-59„Zachowujcie jedność ducha”"Preserve The Unity Of The Spirit"
R4339-60Some Interesting Letters
R4340-61„Który dał samego siebie na okup”"Who Gave Himself A Ransom"
 
   
R4343-0 (065) March 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4343-0(001) March 1, 1909
R4343-66Special Items
R4342-67Otwarcie w BrooklynieThe Opening At Brooklyn
R4343-68Proposed Conventions During 1909
R4343-69Roman Catholics Enthusiastic
R4344-69Pierwszy nawrócony poganinThe First Gentile Convert
R4345-71Czystość serca ważniejsza niż głowaThe Heart More Important Than The Head
R4346-73Uwolnienie w odpowiedzi na modlitwęDeliverance In Answer To Prayer
R4348-75Loving Submission
R4348-75„Czyńcie prostymi ścieżki nóg waszych”"Make Straight Paths For Your Feet"
R4350-78Nowe Przymierze i Nowy TestamentThe New Covenant And The New Testament
 
   
R4360-0 (081) March 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4360-0(001) March 15, 1909
R4360-82Special Items
R4350-83Views From The Watch Tower
R4355-84„Dlaczego mnie prześladujesz?”"Why Persecutest Thou Me?"
R4352-87Odkupiciel, Pojednawca, Ofiara za grzech, Zbawiciel, Orędownik, PośrednikRansomer, Redeemer, Sin-Offering, Atoner, Advocate, Mediator
R4353-89Confusion Of Tongues In Babylon
R4357-90Pierwsi chrześcijanie w AntiochiiChristians First At Antioch
R4358-92Christ, Our Passover
R4359-93Duch misyjny chrześcijaństwaMissionary Spirit Of Christianity
 
   
R4363-0 (097) April 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4363-0(001) April 1, 1909
R4363-98Special Items
R4362-99Views From The Watch Tower
R4363-101Preaching From The "Advanced Theology Pulpit"
R4364-101Niegodni życia wiecznegoUnworthy Of Everlasting Life
R4365-103„Pośrednik Nowego Przymierza”"Mediator Of The New Covenant"
R4368-107Przez wiele ucisków wejdziecie do KrólestwaThrough Much Tribulation Enter The Kingdom
R4370-108Be Strong!
R4370-108Czytelnicy, nie bądźcie zapominalscyBe Ye Not Forgetful Readers
 
   
R4372-0 (113) April 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4372-0(001) April 15, 1909
R4372-114Special Items
R4373-115Widoki ze StrażnicyViews From The Watch Tower
R4374-116Ustalanie różnic doktrynalnychSettling Doctrinal Differences
R4375-118The Memorial Celebration
R4376-119Our Personal Responsibilitties
R4377-120The Sweet-Brier Rose
R4377-120„I was ożywił”"You Hath He Quickened"
R4378-122„Nie ducha bojaźni”"Not The Spirit Of Timidity"
R4380-124Język mocą ku dobremu lub złemuThe Tongue A Power For Good Or Evil
 
   
R4393-0 (129) May 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4393-0(001) May 1, 1909
R4393-130Special Items
R4383-131Views From The Watch Tower
R4384-132Ofiary Dnia Pojednania i PaschyPassover And Atonement Day Sacrifices
R4385-133Bohaterowie wiaryHeroes Of Faith
R4389-139Questions On The Covenants
R4390-139On udoskonala uświęcenieHe Hath Perfected The Sanctified
R4390-140Faithful Over Few
R4390-140Quarterly Review
R4391-140Łagodność, delikatność, cierpliwość, charakterMeekness, Gentleness, Patience, Character
 
   
R4393-0 (145) May 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4393-0(001) May 15, 1909
R4393-146Brooklyn Bethel Hymns For June
R4393-146Special Items
R4393-147Views From The Watch Tower
R4395-149Tabernacle And Bethel Reception
R4401-150„Chodźmy uczciwie jako we dnie”"Walk Honestly As In The Day"
R4396-152The Emmanuel Movement
R4397-153„Bo to uczynił raz”"For This He Did Once"
R4398-154„Jeżeli z nim cierpimy”"If We Suffer With Him"
R4399-155„Przyjdź i ratuj nas”"Come Over And Help Us"
R4400-157„Jest ci grzech na śmierć”"There Is A Sin Unto Death"
 
   
R4403-0 (161) June 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4403-0(001) June 1, 1909
R4403-162Brooklyn Bethel Hymns For July
R4403-162Special Items
R4403-163Views From The Watch Tower
R4406-167Europejskie tournee brata RussellaBrother Russell's European Tour
R4406-167Co muszę czynić, aby zostać zbawionym?What Must I Do To Be Saved?
R4407-169"Father, Glorify Thy Name!"
R4407-169Berianie byli zacniejsiThe Bereans The More Noble
R4409-171"Think It Not Strange"
R4409-172Wielbienie nieznanego BogaWorshiping The Unknown God
 
   
R4411-0 (177) June 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4411-0(001) June 15, 1909
R4411-178Special Items
R4411-179Views From The Watch Tower
R4414-182Juvenile Law Breakers
R4415-183Europejskie tournee brata RussellaBrother Russell's European Tour
R4416-184„Mam wielu ludzi w tym mieście”"I Have Much People In This City"
R4417-186Pasterski list św. Pawła do TesalonikiSt. Paul's Pastoral To Thessalonica
 
   
R4421-0 (193) July 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4421-0(001) July 1, 1909
R4421-194Special Items
R4421-195The Good Tidings Spreading In Africa
R4422-196Europejskie tournee brata Russella w Skandynawii i NiemczechBrother Russell's European Tour In Scandinavia And Germany
R4425-199Western Convention Tour
R4426-201Okup i odpokutowanie za grzechThe Ransom And The Sin Atonement
 
   
R4430-0 (209) July 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4430-0(001) July 15, 1909
R4430-210Special Items
R4430-211Views From The Watch Tower
R4431-212„I przywołam zboża, i rozmnożę je”"I Will Call For The Grain And Increase It"
R4432-213„Dosyć masz na łasce mojej”"My Grace Is Sufficient For Thee"
R4438-215Heroism
R4433-215Przekręcanie PismWresting The Scriptures
R4436-219Podwójne znaczenie RacheliThe Dual Feature In Rachel
R4437-220Proper And Improper Statements
R4438-221Podobni do Jannesa i JambresaLike Unto Jannes And Jambres
R4439-222"Weep Not For Me," But "Watch And Pray"
R4439-222Trzy żony AbrahamaAbraham's Three Wives
 
   
R4441-0 (225) August 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4441-0(001) August 1, 1909
R4441-226Special Items
R4441-227Views From The Watch Tower
R4442-228Sprawiedliwość Zakonu i sprawiedliwość wiaryLaw-Righteousness And Faith-Righteousness
R4442-229„Lecz z nich największa jest miłość”"The Greatest Of These Is Love"
R4444-231Our Heavenly Home
R4444-231Zbaczając do „zewnętrznych ciemności”Wandering Into "Outer Darkness"
R4446-233„Pilnie przestrzegać tych rzeczy”"Mind The Same Things"
 
   
R4450-0 (241) August 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4450-0(001) August 15, 1909
R4450-242Special Items
R4451-243Nasienie Abrahama i jego dziełoThe Seed Of Abraham And Its Work
R4455-248Our Western Convention Tour
R4458-251„Pilnujcie samych siebie i trzody”"Take Heed To Yourselves And The Flock"
R4460-254„Poznali je, iż byli z Jezusem”"With Jesus And Learned Of Him"
 
   
R4460-0 (257) September 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4460-0(001) September 1, 1909
R4460-258Special Items
R4461-259Our Western Convention Tour
R4466-265„Bądź wola Twoja”"The Will Of The Lord Be Done"
R4468-268Be Patient, Brethren
R4468-268Early Missions And Present Ones
R4469-268Bible Students' Convention
R4470-269Brother Russell's Sermons Weekly
R4469-269Brother Jones' Convention Reports
R4470-270Stojąc u kresuStanding At The Mark
 
   
R4471-0 (273) September 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4471-0(001) September 15, 1909
R4471-274Special Items
R4471-274Brooklyn Bethel Hymns For October
R4471-275Views From The Watch Tower
R4472-277Nocturnal Hallucinations - "Wake Up!"
R4478-284Samo-powściągliwość w wolnościSelf-Restraint In Liberty
R4479-285Różne stopnie miłościVarying Degrees Of Love
 
   
R4481-0 (289) October 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4481-0(001) October 1, 1909
R4481-290Special Items
R4481-291The Saratoga Convention
R4482-292„On sługa” i „jego wspósłudzy”"That Servant" And "His Fellow-Servants"
R4484-294Our Comprehensive Consecration Vow
R4484-295Ambasador Chrystusowy więźniemChrist's Ambassador A Prisoner
R4485-296Odpoczynek w Boskiej woliRest In God's Will
R4485-296Gniew ludzki unieważnionyThe Wrath Of Man Overruled
R4487-298Itinerary For Tour Through Maritime Provinces
R4487-298„Zgorszycie się ze mnie”"Offended Because Of Me"
 
   
R4491-0 (305) October 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4491-0(001) October 15, 1909
R4491-306Special Items
R4491-307Have "The Watch Tower" Teachings Changed?
R4492-308Cierpienia Chrystusa za Kościół i światAfflictions Of Christ For Church And World
R4496-312Brooklyn Bethel Hymns For November
R4496-313Przymierze Abrahama nie jest Nowym PrzymierzemThe Abrahamic Covenant Not The New Covenant
R4499-316Sumienie czyste od wykroczeńA Conscience Void Of Offense
 
   
R4501-0 (321) November 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4501-0(001) November 1, 1909
R4501-322Special Items
R4501-323„Im, którzy są swarliwi”"Them That Are Contentious"
R4503-325Mojżesz pośrednikiem przed kapłanem AaronemMoses A Mediator Before Aaron A Priest
R4504-326„Na zgładzenie grzechów”"To Make An End Of Sins"
R4504-327Antytyp zaczyna się tam, gdzie kończy się typThe Antitype Begins Where The Type Ends
R4505-328Niewolnik nadziei miotany burząA Tempest-Tossed Prisoner Of Hope
R4506-328„Ponieważ Bóg był z nim”"For God Was With Him"
 
   
R4510-0 (337) November 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4510-0(001) November 15, 1909
R4510-338Special Items
R4510-339Nowe Przymierze w liście do ŻydówThe New Covenant In The Book Of Hebrews
R4514-344„Szał złudzenia”"A Frenzy Of Delusion"
R4515-345„Jeden Pośrednik” - „Człowiek Jezus Chrystus”"One Mediator" - "The Man Christ Jesus"
R4517-347Siła woli - samokontrolaThe Power Of The Will - Self-Control
R4517-348Autobiografia św. PawłaSt. Paul's Autobiography
R4518-349Punkty dotyczące Okupu do zapamiętaniaRansom Points To Be Remembered
R4519-350Kilka ciekawych listówSome Interesting Letters
 
   
R4521-0 (353) December 1, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4521-0(001) December 1, 1909
R4521-354Special Items
R4521-355Widoki ze StrażnicyViews From The Watch Tower
R4524-359Obmowa i nienawiśćEvil Speaking And Hatred
R4525-360Nasza weselna szataOur Wedding Garments
R4529-361Communion With Our Father
R4526-361Św. Paweł o łasce dawaniaSt. Paul On The Grace Of Giving
R4526-362Ostatnie słowa św. PawłaSt. Paul's Last Words
R4527-363Odnośnie pośrednictwa MesjaszaConcerning Messiah's Mediatorship
 
   
R4530-0 (369) December 15, 1909
NumerTytuł polskiTytuł angielskiZweryfikowano
R4530-0(001) December 15, 1909
R4530-370Special Items
R4530-371Sprawozdanie Stowarzyszenia Biblijnego i Traktatowego StrażnicaWatch Tower Bible And Tract Society's Report
R4533-374A Soldier Of The Cross
R4534-375Narodziny ZbawicielaThe Birth Of The Savior
R4535-376„Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą”"Present Your Bodies Living Sacrifices"
R4535-377Your "Good Hopes" For 1910
R4535-379"Sold All That He Had And Bought"
R4536-379Brooklyn Bethel Hymns For January
R4536-379Various Booklets Bound Together
R4538-380Doskonałość i posłuszeństwo wobec wiecznego Boskiego prawa przymierza wynagrodzona wiecznym życiemGod's Everlasting Law Covenant Perfection And Obedience Rewarded With Everlasting Life
R4537-381Przygotowanie wypełnienia Boskiej obietnicy dla AbrahamaPreparation For The Fulfillment Of The Divine Promise To Abraham
 

 

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.